-

Blir styreleder for Uppsala universitet

28. mars 2017

Gudmund Hernes har blitt utnevnt til å være leder av konsistoriet ved Uppsala Universitet.

Den tidligere statsråden og BI-professoren ser fram til å ta fatt på det fornemme vervet:

– Uppsala er Skandinavias eldste og kanskje fremste universitet, i alt fra forskningsbidrag til studentliv. Å få anledning til å følge dette på nært hold, er en særdeles spennende utfordring.

Konsistoriet som det heter på svensk, universitetets styre, har ansvar for planlegging og gjennomføring av alle universitetets anliggender – vitenskapelige, økonomiske og administrative. Mens den operative ledelsen utøves av rektor.

– Hvilke problemstillinger ser du mest fram til å jobbe med?

– Universitetene er under øket trykk - i mange land og fra mange hold føres det som kan kalles en kamp mot opplysningstiden: forskningens resultater fornektes, vitenskapens prosedyrer skyves til side og flere steder svekkes finansieringen. Respekten for fakta, reglene for argumentasjon og den felles dannelse som universitetsstudier innforliver, trenger den type kraftfullt forsvar som Uppsala gir, forteller Hernes.

Første gang i universitetsstyre

Hernes har i tillegg til å ha vært medlem i regjeringen i syv år, sittet i ulike styrer, både i Norge og internasjonalt opp gjennom årene. Han har vært president i og er stadig styremedlem i International Social Science Council. Men det er første gang han sitter i et universitetsstyre:

– Derfor går jeg til dette vervet med lærelyst, og gleder meg til samarbeidet med Rektor Eva Åkeson og de andre som på en så fremragende måte leder og driver Uppsala universitet, og selvsagt til å møte de staber og studenter som har løftet det til en verdensinstitusjon. Som forsker får jeg noen av mine sterkeste kicks fra de spørsmål andre forskere reiser og svarene de gir.

Følgende åtte personer har blitt foreslått til å utgjøre konsistoriet ved Uppsala universitet med start 1. mai 2017:

  • Gudmund Hernes, professor emeritus, Oslo
  • Ulla Achrén, ekon. mag, forvaltningsdirektør, Åbo
  • Henrik Berggren, fil. dr, forfatter, Stockholm
  • Elisabeth Dahlin, generalsekretær, Bromma
  • Uli Hacksell, professor, administrerende direktør, Tampa, USA (tidligere medlem)
  • Sylvia Schwaag Serger, adj. professor, direktør, Malmö
  • Gunnar Svedberg, professor, Stockholm (tidligere medlem)
  • Johan Wall, civ. ing., administrerende direktør, Stockholm (tidligere medlem)
  • Beslutningen fattes offisielt av regjeringen i april.

Les mer om konsistoriet ved Uppsala universitet.

;
Du kan også se alle nyheter her.