-

Hvilken rolle kan kreativ næring spille i omstillingen av Norge?

16. mars 2017

Kreative næringer ble spådd en fremtid som «den nye oljen». Men blir den kreative kompetansen i Norge godt nok utnyttet av næringslivet?

Centre for Creative Industries, ved Anne-Britt Gran, har gjennomført undersøkelser med 500 norske ledere om hvordan de benytter seg av kreative industrier og hvilke rolle de tror kreative industrier vil spille i fremtiden. Torsdag 9. mars ble hovedfunnene i rapporten presentert hos Innovasjon Norge under arrangementet «Hvilken rolle kan kreativ næring spille i omstillingen av Norge?», med blant annet kulturminister Linda Hofstad Helland og Statssekretær Dilek Ayhen på gjestelisten.

Kreativ næring har fått mye oppmerksomhet både i EU og internasjonalt for å være en næring i betydelig vekst og for å ha en sysselsettingsvekst som er høyere enn andre næringer. Men hvordan bruker næringslivet den kreative kompetansen? Tall fra undersøkelsen viser at hele 47 prosent av bedriftslederne i undersøkelsen ikke har benyttet seg av kreative industrier som design, arkitektur, musikk, film og scenekunst det siste året, eller at de ikke vet om de har benyttet seg av det.

Anne-Britt Gran, leder av Centre for Creative Industries

Rapporten avdekket at selskapene som benyttet seg av kreative aktører i all hovedsak brukte disse til omdømmebygging, reklame eller markedsføring. Sponsing, julebord og eventer var også sentrale funksjoner for de kreative bedriftene. – For tradisjonelt, mener Anne-Britt Gran.

– Vi jobber mye med tenkemåter og metoder som utvikler kreativitet, innovasjon, problemløsning og kritisk refleksjon. Vi erkjenner at vi bør øke bevisstheten om disse kvalitetene internt og ek­sternt, for det er viktig at offentligheten anerkjenner de kunstfaglige kvalitetene som mer enn pynt og estetikk.

;
Du kan også se alle nyheter her.