-

Norges Bank Watch 2017

1. mars 2017

Tirsdag 28. februar la Centre for Monetary Economics frem sin årlige rapport om pengepolitikken til sentralbanken.

I Norges Bank Watch 2017 blir sentralbankens pengepolitikk og kommunikasjon for 2016 nøye gjennomgått. Rapporten som i dag ble offentliggjort er den 18. i rekken, og har blitt utviklet på oppdrag fra Centre for Monetary Economics (CME). Det er Professor Tommy Sveen og Erik Bruce, senioranalytiker i Nordea, som står bak årets rapport.

I følge rapporten opptrer Sentralbanken godt på kommunikasjonsfronten og det trekkes spesielt frem hvordan renteprognoser blir fremstilt, og hvordan bakgrunnen for endringer blir forklart. Norges Bank Watch har tidligere også gitt skryt til Norges Bank for dette, og viser til at gode forklaringer på endringer i renteprognosene øker markedets forståelse av hvorfor økonomien opptrer uforutsett.

Strengere pengepolitikk enn forventet

Etter rapport-presentasjonene til Sveen og Bruce, kommenterte Visesentralbanksjef Egil Matsen rapporten, hvor han kunne fortelle at robusthetskriteriet har blitt en vesentlig større del av sentralbankens pengepolitikk de siste årene.

På et overordnet nivå vektlegger Sveen og Bruce at pengepolitikk generelt er godt tilpasset norsk økonomi, men at pengepolitikken er strengere enn de hadde sett for seg på slutten av 2015.

Saken fortsetter under bildet.

Ønsker møtereferat

Norges Bank Watch 2017 avdekket også i år et behov for større omfang i bruken av møtereferater under møtene til hovedstyret. Per nå publiseres det faste referater fra møtene, men ikke fra møtedelen hvor pengepolitikken blir diskutert. Rapporten foreslår å få inn diskusjonen om pengepolitikken inn i møtereferatene, og Erik Bruce tilføyer at dette kan gjøres uten å presisere hvem som sier hva – slik som er praksis i blant annet Federal Reserve, ECB og Bank of England.

Norges Bank Watch 2017 er utarbeidet av:

  • Senioranalytiker Erik Bruce i Nordea
  • Professor Tommy Sveen ved Handelshøyskolen BI

Norges Bank Watch-rapporten er en uavhengig og ekstern evaluering av Norges Banks pengepolitikk gjennom det siste året.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Centre for Monetary Economics (CME), et forskningssenter ved Institutt for samfunnsøkonomi. Det er 18. året på rad BI-senteret utgir en Norges Bank Watch-rapport.

Saken har også blitt dekket av Dagens Næringsliv og E24.

;
Du kan også se alle nyheter her.