-

Bergensstudenter vant casefinale i Oslo

21. april 2017

Studentene fra Bergen leverte et kampanjeforslag for avisen Bergens Tidende som var så ferdigstilt at avisen kunne trykket «enter» og satt den i gang i morgen, heter det i juryens begrunnelse.

Reklamekampanje som eksamen

PR og markedskommunikasjonsstudentene på BI har i faget «Integrert markedskommunikasjon» en eksamensform hvor studentene skal lage en kampanje for en reel bedrift. I kurset lærer studentene om målgruppevalg, utforming av budskap og kommunikasjonstiltak, hvordan man skaper en helhetlig kampanje og til slutt å måle effekten av kampanjen. Hvert år blir de beste besvarelse fra studentene på campus i Bergen, Trondheim og Oslo trukket ut for å delta på en nasjonal casekonkurranse. Denne ble i år avholdt på BI i Oslo 18 .april.

Seieren til Bergensstudenter

Det ble presentert gode forslag i casefinalen. Laget fra Trondheim hadde case om Rørosmeieriet, mens Oslolaget skrev om Paleet kjøpesenter. Men det var studentene fra Bergen som stakk av med seieren i casekonkurransen. Laget fra Bergen skrev om Bergens Tidende og bestod av Susanne Grenasberg, Renate Ådnekvam og Pernille Asplin.

Juryens begrunnelse:

Begrunnelsen fra juryen var at alle tre gruppene som deltok hadde høyt nivå, men at studentene fra Bergen hadde levert et kampanjeforslag for avisen Bergens Tidende som var så ferdigstilt at avisen kunne trykket «enter» og satt den i gang i morgen. Juryen var imponert over studentenes innsikt i den valgte målgruppen, og kampanjeforslaget og mediemixen var svært sterk.

Stolte over å ta seieren hjem til campus Bergen

De tre bergensstudentene var svært fornøyd og stolte av å ta seieren hjem til Bergen. De beskriver løsningen deres for Bergens Tidende slik:

Vi ville øke studentenes samfunnsengasjement gjennom ulike konstruerte problem tatt fra deres egen hverdag, hvor å bli kunde av BT Digital var løsningen. På denne måten fikk vi vist studentene nytteverdien av tjenesten, og dermed også sikre BT et økt potensiale for å rekruttere dem som kunder.  Vår løsning vant over de andres, da vi hadde klart å spille idéen helt ut og skapt en realistisk kampanje basert på en god innsikt. Juryen omtalte løsningene som “Spot on".

Jentene mener selv de vant casekonkurransen fordi de hadde god presentasjonsteknikk, som gjorde at de klarte å selge idéen til juryen. I tillegg til at kampanjen var både gjennomtenkt og gjennomførbar.

Stort læringsutbytte av casearbeid

Studentene er enige om at de har lært mye av å være med i casearbeid.

- Vi har klart å utnytte hverandres sterke sider, og fordelt arbeidet deretter. Sammen har vi vokst og lært mye gjennom reisen fra innsikt til ferdig kampanje. Ikke minst har vi lært mye om presentasjonsteknikk! Vi har også lært at forskning i forkant av kampanjeutformingen er avgjørende for å skaffe god innsikt, slik at man kan nå målgruppen på best mulig måte, sier studentene.

Jurymedlemmer

Morten Erichsen (BI - campus Trondheim)

Morten William Knudsen (BI - campus Bergen)

Gerhard Schjelderup (kursansvarlig og juryformann, BI - campus Oslo)

Håkon Dagestad (Kommunikasjonssjef Travel Retail Norway)

Kjetil Botten Skogly (Strategisk rådgiver POL, tidl. Markedsdirektør DNB)

Hågen Pettersen (Partner Futatsu)

Per Kristian Voss Halvorsen (Creative Director and Partner Anti)

Svein Sælid (Strategisk Direktør McCann).

;
Du kan også se alle nyheter her.