-

Flere vil ta master

20. april 2017

Årets søkertall til Handelshøyskolen BI viser at masterstudiene har størst økning. Sammenlignet med i fjor kan de fem masterprogrammene vise til en økning på 20 prosent.

Rektor ved BI, Inge Jan Henjesand er fornøyd med søkertallene. Han peker på at økningen i antall masterstudenter kommer som et resultat av BIs strategiske satsing på vekst og internasjonalisering av studieprogrammene på masternivå. BIs masterstudier undervises på engelsk, og har de siste årene opplevd en vesentlig økning i antall internasjonale studenter.

– Det er gledelig å se at interessen for en solid forskningsbasert handelshøyskoleutdanning er ettertraktet. At flere ønsker å ta en mastergrad kan være et tegn på at flere søker faglig tyngde for å stille sterkere i tøff konkurranse i et internasjonalt arbeidsliv i kontinuerlig endring, sier Henjesand.

Rektor oppfordrer studentene til å ta en utdannelse de har interesse for, og ikke se for mye til råd basert på framskrivninger og konjunktursvingninger.

– Det viktigste ved valg av utdanning, er å finne noe man brenner for. Det tar tre år å blir ferdig med en bachelorgrad og fem år å bli ferdig med en mastergrad. Konjunkturer endrer seg raskt, omstilling stiller nye krav, samtidig som arbeidsmarkedene blir mer internasjonale. Det er derfor viktig å ha en solid utdanning som gir brede muligheter i et arbeidsliv i stadig forandring, fortsetter Henjesand.

"At flere ønsker å ta en mastergrad kan være et tegn på at flere søker faglig tyngde for å stille sterkere i tøff konkurranse i et internasjonalt arbeidsliv i kontinuerlig endring."

Inge Jan Henjesand

Rektor, Handelshøyskolen BI

Flere søkere til internasjonal prestisjemaster

Årets søkertall viser en stor økning i antall studenter til BIs internasjonale nettverksmaster Quantitative Techniques for Economics and Management (QTEM). Denne masteren med sine to spesialiseringer i finans og samfunnsøkonomi, øker med henholdsvis 50 og 76 prosent.

– Nettverksmasteren ble lansert i 2013, og er utarbeidet med tanke på studenter som ønsker å legge grunnlaget for en karriere i multinasjonale selskaper. QTEM er nå etablert som et attraktivt internasjonalt masterprogram som tiltrekker seg de mest ambisiøse kandidatene innen kvantitative fag, sier Henjesand.

Stabile tall over tid

Nytt i år er at Bachelor i Entreprenørskap og Økonomi tilbys på alle BIs campus fra høsten 2017. Dette programmet var et av de mest populære bachelorprogrammene ved BI (campus Oslo) i fjor og ligger i år an til en økning på 9 prosent. Totalt har søkningen til Entreprenørskap og økonomi gått fra 219 søkere i Oslo i 2016 til 480 søkere totalt for BIs alle fire campuser i 2017.

De siste årene har søknadstallene vært stabilt høye og i år har totalt 12 071 personer søkt seg til Handelshøyskolen BI. Dette tilsvarer en økning på 5 % sammenlignet mot 2016.

Masterprogrammene som øker mest sammenlignet med 2016 (i rangert rekkefølge):

  • Master i regnskap og revisjon
  • Master in Business (økonomi og ledelse/siviløkonom)
  • Master i finans

(Basert på prosentvis oppgang sammenlignet med 2016. Master of Science undervises kun i Oslo).

Bachelorprogrammene som øker mest sammenlignet med 2016:

Campus Oslo: BSc i finans
Campus Bergen: BSc i økonomi og forretningsjus
Campus Trondheim: BSc i finans
Campus Stavanger: BSc i finans

(Basert på prosentvis oppgang sammenlignet med 2016).

Fakta:

  • Handelshøyskolen BI er med sine ca. 20.000 studenter Europas nest største handelshøyskole, og den eneste handelshøyskolen i Norge som har de tre mest prestisjefylte internasjonale akkrediteringene. Skoler som har alle tre kalles for "Triple Crown"-skoler, og disse stiller i en egen klasse blant handelshøyskoler internasjonalt. I 2016 var det cirka 70 av omtrent 15.000 handelshøyskoler på verdensbasis som kunne smykke seg med Triple-Crown-status.
  • Hvert år har BIs bachelor- og masterprogrammer over 10.000 søkere.
  • Søkertallene er per tirsdag 18. april. Handelshøyskolen BI er ikke en del av Samordnet Opptak, og det er derfor mulig å søke helt frem til studiestart.
;
Du kan også se alle nyheter her.