-

Hilde C. Bjørnland blir president i akademisk forening

27. april 2017

Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics (SNDE) er en internasjonal forening med global rekkevidde og innflytelse. Hilde C. Bjørnland blir president etter å ha sittet i styringskomiteen de to siste årene.

- Det er selvfølgelig en veldig hyggelig annerkjennelse for meg som fagperson og som leder, forteller Bjørnland, som er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. 

SNDE ble grunnlagt for 25 år siden og er en metodologisk åpen forening for akademikere og andre økonomer som forsker innenfor makroøkonomi, finans og økonometri. Foreningen fungerer som et åpent forum for akademikere og andre økonomer som ønsker utveksle forskningsideer innenfor de respektive fagfeltene.

- Min rolle blir å fremme foreningens interesser og bidra til at foreningens aktiviteter blir utført best mulig, fortsetter Bjørnland.

SNDEs tidsskrift "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics" er en publikasjon i toppklasse, og dets årlige symposium tiltrekker seg regelmessig noen av de mest anerkjente forskerne innenfor fagfeltet.

- Foreningen har tradisjonelt hatt en del fokus på bruk av ikke-lineære metoder, men det er ikke noe krav. Jeg har deltatt på de årlige symposiene til SNDE i noen år. De første 10 årene ble symposiene arrangert i USA. Ettersom organisasjonen har vokst har også nedslagsfeltet blitt mer internasjonalt, og i 2015 arrangerte SNDE sitt årlige symposium her på BI med 200 deltagere. Jeg ledet den konferansen sammen med tidligere kollega Francesco Ravazzolo.

Bjørnland har vært med i styringskomiteen til SNDE i snart to år, og ser nå frem til å lede det gode arbeidet.

- SNDE har akkurat blitt medlem av ASSA (Allied Social Science Association), og det første vi nå skal gjøre er å organisere en invited session på det årlige møtet til American Economic Association i Philadelphia i Januar neste år. Deretter er det å arrangere SNDE's årlige symposium som skal gå av stabelen i Tokyo i mars 2018.

;
Du kan også se alle nyheter her.