-

Årets Young Alumni Award gikk til Fredrik Aasebø

30. mai 2017

Prisen “Young Alumni Award” ble utdelt på campus Bergen under Alumnidagen den 27. april, til en tidligere student som har utmerket seg i lokalt næringsliv.

Prisen ble utdelt til Fredrik Aasebø, administrerende direktør i Røde Kors Førstehjelp AS. Fredrik har tatt en bachelorgrad i markedskommunikasjon på BI – campus Bergen, og bygget på med en fordypning i Salgsledelse og personlig salg.

Direktør ved campus Bergen, Elisabeth A. Seim, delte ut prisen på Alumnidagen. Fredrik mottar denne prisen fordi han har vært administrerende direktør for Røde Kors Førstehjelp AS siden oppstarten av selskapet i 2008. I stillingen har han ansvaret for den daglige driften av selskapet, og selskapet har under hans ledelse blitt en av landets ledende leverandører av kurs og utstyr innen førstehjelp, sikkerhet og beredskap til bedrifter og offentlig sektor. Røde Kors Førstehjelp AS har bransjens største vekst og beste marginer. Selskapet ble i 2014 «Gaselle bedrift» i Norge. Fredrik ble også av E24 i 2014 kåret til en av de fremste ledertalentene i Norge.

Stolt prismottaker

- Jeg er veldig stolt og ydmyk over å ha fått Young Alumni Award fra BI. Det er veldig gøy og bli anerkjent for den jobben og de resultatene man har oppnådd etter studietiden. Jeg har hatt stort utbytte av utdannelsen min fra BI. I tillegg har nettverket jeg opparbeidet gjennom studietiden vært verdifullt. Vi har i dag flere ansatte fra Handelshøyskolen BI.

Første lederstilling som 25-åring

Allerede på ungdomsskolen syntes Fredrik det var spennende å motivere og inspirere mennesker til å jobbe mot felles målsettinger. Han har hatt en rekke frivillige lederverv i ulike organisasjoner før og under studietiden. Blant annet var han leder for sentralstyret til BI Studentsamfunn, BIS sitt siste studieår.

- Jeg ble ansatt i min første lederstilling, som 25-åring, kun kort tid etter at jeg var uteksaminert fra BI i Bergen. Her var jeg salgsleder i kommunikasjons- og markedsavdelingen til Røde Kors i Norge. I denne jobben var jeg sentral i å bygge opp og etablere «fastgiverskap» fra å være en liten inntektskilde i Røde Kors, til å bli den største enkeltposten på inntektssiden til kommunikasjons- og markedsavdelingen i organisasjonen. 2,5 år senere kapret jeg jobben som administrerende direktør i Røde Kors Førstehjelp.

Jobben i Røde Kors Førstehjelp

I tillegg til jobben som administrerende direktør i Røde Kors Førstehjelp, har Fredrik en rekke styrelederverv i ulike organisasjoner. Jobben som administrerende direktør fikk han etter en ordinær ansettelsesprosess. Det var mange søkere til jobben og han var den yngste som søkte på stillingen. Han sier at både utdannelsen fra BI, ledervervene i BI Studentsamfunn, BIS, samt erfaring og resultater fra næringslivet ble vektlagt da styret ansatte han i denne stillingen.

Om BI Alumni

BI Alumni er et nettverk for tidligere studenter med en grad fra Handelshøyskolen BI. Tidligere utvekslingsstudenter fra BIs mange internasjonale partnerinstitusjoner er også en del av BIs alumninettverk.

Om Røde Kors Førstehjelp

  • Røde Kors Førstehjelp (RKF) er hovedleverandør av førstehjelpskurs, hjertestartere og annet førstehjelpsutstyr til mange av landets største bedrifter.
  • Med mer enn 2500 årlige førstehjelpskurs, ca. 30 000 kursdeltagere er vi den største leverandøren av godkjente førstehjelpskurs i Norge.
  • Siden RKF ble etablert i 2009 har mer enn 200.000 ansatte i norske bedrifter fått førstehjelpsopplæring av RKF.
  • Siden oppstart har selskapet overført nesten 20 millioner kroner i støtte til lokalt Røde Kors sitt frivillige arbeid i hele Norge.
  • RKF har siden starten i 2009 blitt landets største leverandører av hjertestartere. Selskapet utplasserte 1300 hjertestartere i 2016.
  • RKF har instruktører i alle norske fylker og avdelingskontor i Sandnes, Trondheim og Oslo. Hovedkontoret ligger i Bergen. Selskapet er leveringsdyktig over hele landet.
;
Du kan også se alle nyheter her.