-

Best i Norden på ny rangering fra The Economist

25. mai 2017

The Economist har rangert de 40 beste masterprogrammene i verden. Handelshøyskolen BI rangeres på en 17. plass, godt plassert foran andre internasjonale toppskoler.

– Dette beviser at våre studenter og alumni er ettertraktet og hevder seg på den internasjonale arenaen. Av 40 skoler som har fått plass på listen er vi i godt selskap med anerkjente utdanningsinstitusjoner verden over, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand. 

På The Economist – Masters in Management (MiM) 2017 rankings, er BI rangert med programmet Master of Science in Business (siviløkonom). BI ligger godt plassert foran Norges Handelshøyskole – NHH (26. plass) og Copenhagen Business School – CBS (31. plass). Øverst på listen ligger HEC School of Management, Paris, etterfulgt av University of Virginia (2. plass) og WHU (3. plass).

– Den målrettede innsatsen for å øke kvaliteten på alt vi gjør innen forskning og undervisning gjennom de siste årene, har ført til at vi har evnen til å hevde oss blant de beste på den internasjonale arenaen. Resultatene har stor betydning for vårt internasjonale renommé og rekruttering av dyktige studenter til Norge, sier Henjesand.

Høye ambisjoner

Handelshøyskolen BI scorer sterkt på følgende indikatorer: ‘open career opportunities’, ‘diversity of recruiters – breadth’ og ‘range of and access to overseas study programmes’. 

– Denne rangeringen motiverer oss til å jobbe målrettet videre for å styrke vår internasjonale posisjon ytterligere i årene fremover. Dette har stor betydning for BIs attraktivitet overfor de beste nasjonale og internasjonale professorene, studentene og næringslivsaktørene, sier Henjesand.

Utdanningsinstitusjonene er rangert ut fra ulike kriterier knyttet til skolens faglige, studenter, alumni og data fra BI, som blant annet inkluderer jobbtilbud innen tre måneder etter graduering, lønn, og hvordan studenter/alumni rangerer skolens fasiliteter og andre tjenester.

Fakta:

  • Det er første gang The Economist rangerer MiM programmer, dvs. generalist master programmer. The Economist har siden 2011 hatt en rangering av verdens beste MBA-programmer.
  • Datamaterialet for rangeringen er innhentet fra 2-års studenter på MSc in Business, og avgangskullet fra året før.
  • Antall faglige med doktorgrad som underviser på MSc-programmet har betydning for rangeringen.

;
Du kan også se alle nyheter her.