-

Tilstandsrapporten 2017: Korrigering av tall for BI

11. mai 2017

9. mai la Kunnskapsdepartementet frem den årlige tilstandsrapporten for høyere utdanning. Tallene som omhandler Handelshøyskolen BIs fullføringsgrad må korrigeres.

Antall bachelor- og masterstudenter som fullfører til normert tid er rekordlave, ifølge tilstandsrapporten for høyere utdanning. Tallene tar ikke høyde for BIs registreringstidspunkt for fullføring, som ikke ferdigstilles på det tidspunkt tall rapporteres inn til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved Norsk senter for forskningsdata (NSD). Rapporten gir dermed et uriktig bilde av gjennomføringsgraden for studentene ved Handelshøyskolen BI.

– Misforholdet skyldes hovedsakelig at masterstudentene leverer sin masteroppgave 1. september, og sensur ikke foreligger på det tidspunktet tall rapporteres inn til DBH. For bachelorstudentene ser vi at DBH beregner fullføringsgraden ut fra et altfor høyt studentantall i forhold til faktisk antall studenter som ble tatt opp. Studentene må også anmode om vitnemål før man registrerer dem som fullført, en oppfordring som ofte kommer noe tid etter studentens fullføring, sier rektor ved BI Inge Jan Henjesand.

På bakgrunn av dette vil tall i DBH-sammenheng bli registrert en god stund etter at normert tid er gått ut, selv om de egentlig har fullført innen fristen.

Korrekte tall for gjennomføringsgrad innen normert tid:

  • Bachelor-kullet 2016: 36,7 %
  • Master-kullet 2016: 80,3 % 

Når det gjelder andel mastergradskandidater som gjennomfører på normert tid har Handelshøyskolen BI alltid hatt en god gjennomstrømning og studiepoengproduksjon. De siste årene har fullføring på normert studietid ligget mellom 70% og 80%. Om lag 90 % fullfører endelig.

Endringer fra 2017

Fra høsten 2017 legger BI om sine rutiner på en slik måte at masterinnleveringen vil skje på et tidligere tidspunkt. Dette betyr at fra 2019 vil BI kunne rapportere reelle tall til DHB innen den gitte fristen.

Formålet med rapporten er å gi en oversikt og en vurdering av tilstanden i statlige og private universitets- og høyskolesektor. Tilstandsrapportene er også et redskap for departementet i styringen av institusjonene.

Kilde: Regjeringen.no

;
Du kan også se alle nyheter her.