-

Ny rektorperiode for Henjesand

20. juni 2017

Styret ved Handelshøyskolen BI har i dag besluttet å forlenge åremålet til Inge Jan Henjesand.

Styreleder ved BI, Knut Haanæs, forteller om en grundig prosess der Styret både har evaluert resultatoppnåelse fra første periode og vurdert BIs strategiske utfordringer framover.

– Jeg er glad for at Inge Jan Henjesand i dag har takket ja til å føre BI videre fram mot 2022. BI har under Inge Jans ledelse oppnådd svært gode resultater. Rektor har også igangsatt viktige utviklingsprosjekter som skal ruste oss for framtiden.

Selv er Henjesand klar for fire nye år som rektor.

– Jeg takker for styrets tillit, og ser virkelig fram til en ny periode som rektor ved BI. Nå starter vi prosessen med en ny strategiperiode fram mot 2022 der målet er å fokusere aktivitetene våre enda sterkere for å styrke forskningen og undervisningen ved BI.

Rektor Inge Jan Henjesand

;
Du kan også se alle nyheter her.