-

BI får internasjonal anerkjennelse

10. august 2017

Handelshøyskolen BIs bedriftsinterne programmer får internasjonal anerkjennelse for fremragende og effektivt samarbeid innen ledelse, læring og utvikling.

Det er det anerkjente akkrediteringsorganet European Foundation for Management Development (EFMD) som før sommeren arrangerte casekonkurransen «Excellence in Practice (EiP)». BI stilte med to bedriftsinterne oppgaver i ulike kategorier, og sikret med det en andre- og fjerdeplass i den veletablerte konkurransen.

Dette er den høyeste plasseringen en norsk handelshøyskole har hatt i konkurransen noensinne.

– BI konkurrerer med flere av de mest prestisjetunge handelshøyskolene i verden. Resultatene bekrefter vår posisjon som en internasjonalt rettet handelshøyskole med tette bånd til næringslivet, sier Lise Hammergren, divisjonsdirektør ved BI Executive.

BI demonstrerer «best practice»

Konkurransen er en arena for å vise frem «best practice»-samspill mellom akademia og næringsliv eller offentlig sektor. Hvert år har EFMDs 900 medlemmer mulighet til å sende inn bidrag til konkurransen. Disse blir vurdert av en jury bestående av 28 ledere fra ulike sektorer, og bedømt ut ifra hvilke løsninger som demonstrerer en sterk forretningsmessig innvirkning for kunden, god programstyring og operativ fortreffelighet.

– Resultatene i år viser at markedet for bedriftsinterne programmer er i sterk endring. Vi ser at det er flere konsulentselskaper som hevder seg i teten, noen av dem i samspill med akademia. Kunden søker i sterkere grad etter gode samspill på tvers av aktører for å få løst sine utfordringer, skape verdi og gjennomføre endring, sier Tom Lindtein, business development director ved BI.

"BI konkurrerer med flere av de mest prestisjetunge handelshøyskolene i verden. Resultatene bekrefter vår posisjon som en internasjonalt rettet handelshøyskole med tette bånd til næringslivet."

Lise Hammergren

Divisjonsdirektør ved BI Executive

Sølv til BIs sikkerhetsmaster

Handelshøyskolen BIs masterstudium med spesialisering i sikkerhetsledelse og kulturforståelse ble tildelt Excellence in Practice SILVER Award i kategorien «Ecosystem Development», for caset «The Story of how a Business School got involved in Working with National Security».

Tematikken belyser hvordan Hæren har gått frem for å finne en løsning på systembruddet som ble plukket opp i det nasjonale sikkerhetsapparatet etter angrepet den 22. juli.

Rektor ved Forsvarets studiesenter, Per Audun Bech, trekker frem BIs forskningsrelevans som en styrke i dette arbeidet.

– Hæren vektlegger BIs evne til å utvikle undervisningsløsninger som er forskningsbasert, oppdatert og praktisk orientert, sier Bech.

Under EFMD Executive Development Conference, arrangert av Politecnico di Milano School of Management 18.-20. oktober, får vinnerne presentere sine case og motta en pris for sitt fremragende samarbeid.

BI utmerket seg i flere kategorier

Nortura har i samarbeid med BI over flere år utviklet og gjennomført det bedriftsinterne programmet «Utvikling for økt konkurransekraft». Caset som er basert på dette samarbeidet utmerket seg med en fjerdeplass i kategorien «Executive Development», i godt selskap med Babson Executive Education og Saïd Business School - University of Oxford.

Det skreddersydde programmet med Nortura har tatt utgangspunkt i reelle utfordringer om å forbli konkurransedyktig i et marked i stadig utvikling. Det strategiske samarbeidet med BI resulterte i et utviklingsinitiativ, hvor hovedformålet var å få deltakerne til å operasjonalisere og realisere Norturas bedriftsstrategi. Caset utmerket seg spesielt på grunn av verdiskapningen samarbeidet har gitt.

En uvurderlig investering

Ifølge Nortura har investeringen på rundt 12 millioner over en 3-års periode med BI, gitt en dokumentert nåverdi på over 300 millioner kroner.

– Vårt tette samarbeid med BI, med fokus på å bygge opp kompetanse internt på tvers av organisasjonen, er en av de bedre investeringene selskapet har gjort, sier Arne Kristian Kolberg, konsernsjef i Nortura.

Om EFMD

EFMD representerer et av de største internasjonale nettverkene innen lederutvikling i verden, og er et viktig forum for informasjon, forskning, nettverksbygging og debatt om beste praksis i lederutdanning. I tillegg er det et anerkjent akkederingsorgan for kvalitets- og konsekvensvurdering i ledelse, som forvalter den internasjonale kvalitetsakkrediteringen med navnet Equis. BI har hatt EQUIS akkreditering siden 1999, og var blant de første som oppnådde denne statusen.

BIs bidrag til konkurransen:
Nortura & BI Norwegian Business School: “Staying Competitive in an Intensified Market”. Faglig ansvarlige for Norturas program: Espen Skaldehaug, Jon Lerheim, Per Ingvar Olsen.

Norwegian Armed Forces Study Center & BI Norwegian Business School: “The Story of how a Business School got involved in Working with National Security”. Faglig ansvarlige for sikkerhetsmasteren: Kjell Eliasen, Nick Sitter, Gillian Warner-Søderholm, Thorvald Hærem.

;
Du kan også se alle nyheter her.