-

BI blant de 95 beste på global FT-rangering

11. september 2017

Handelshøyskolen BI oppnår en 77. plass på Financial Times’ rangering av verdens 95 beste Masters in Management programmer 2017. BI konkurrerer her med sin Master of Science in Business (Siviløkonomstudiet).

– Rangeringer som dette er verdifulle for oss da de synliggjør BI internasjonalt. De er med på å avgjøre vår evne til å tiltrekke oss de beste fagressursene og de beste studentene, noe som igjen gjør at vi er attraktive som samarbeidspartner for næringsliv og andre utdanningsinstitusjoner i en stadig mer globalisert verden, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

Årets rangering er utvidet med fem nye konkurrerende skoler. BIs Master of Science in Business rangeres på en 77. plass blant totalt 95 rangerte masterprogrammer.

– Konkurransen på Financial Times rangeringer har økt. Vi er fornøyd med at BI holder en stabil plassering, utvidelsen tatt i betraktning, sier Henjesand.

I 2016 ble BIs siviløkonomutdanning rangert på en 71. plass av totalt 90 rangerte skoler. I 2015 havnet BI på en 73. plass blant henholdsvis 80 skoler.

– Vårt langsiktige mål er selvsagt å klatre på denne listen. Det krever kontinuerlig og langsiktig innsats for å bli kvalitativt bedre på de parameterne vi blir målt på. Med i overkant av ca. 15.000 handelshøyskoler verden over er det et kvalitetsstempel i seg selv å være på listen, sier Henjesand.

Om rangeringen:

Financial Times gjennomfører hvert år fem ulike programrangeringer – der Masters in Management utgjør én av disse. Rangeringen av Master in Management-studier (BIs MSc in Business eller siviløkonomstudiet) er blant annet basert på kandidatenes lønns- og karriereutvikling, kvinneandel i styre, fagstab og blant studentene, samt en rekke forhold som måler grad av internasjonalisering i organisasjonen, i utdanningen og blant studentene.

;
Du kan også se alle nyheter her.