-

Internship ble drømmejobb

1. november 2017

70 av BIs masterstudenter har internship på timeplanen denne høsten. For Cecilie Bech Blindheim ble internshipet permanent.

Cecilie Bech Blindheim er en av 70 masterstudenter som har BI internship dette semesteret. Hun har vært intern i BackeGruppen, som årlig omsetter for omkring syv mrd. og har nesten 900 ansatte. Ved endt internship fikk Cecilie tilbud om å fortsette som deltidsansatt. Parallelt med jobben skal hun skrive masteroppgave om nettopp BackeGruppen.

– Et internship gir mange utfordringer, og jeg så det som en mulighet til å utvikle meg som person og praktisk anvende kunnskap og det jeg har lært så langt i studieløpet, sier Cecilie.

Masterstudenten forteller at hun valgte å søke BI internship fordi hun ønsket praktisk erfaring, fra en annen arena enn skolen. Videre forteller hun at hun etter mange års skolegang, tenkte at et internship ville gi ny læreglede og økt engasjement. 24-åringen ville gjerne tilegne seg mer erfaring fra områdene strategi og ledelse, og valget falt derfor på BackeGruppen.

Drømmepraksis

Cecilie omtaler gjerne internshipet som drømmejobben. En typisk arbeidsdag kunne eksempelvis bestå av strategiarbeid med konsernledelsen, noe en nyutdannet sjelden vil få sjansen til. Hun forteller at meningene hennes ble verdsatt og at hun følte seg inkludert. Det beste med internshipet var at hun lærte masse, og faktisk måtte bidra aktivt og kommunisere sine egne synspunkter på ting.  Hun forteller at selskapet la til rette for læring og inkludering, og ikke bare standardiserte arbeidsoppgaver.

– Jeg syns det har vært utrolig spennende å jobbe på et høyt nivå for å se hvordan ting fungerer og få et annet perspektiv på ting, ikke bare bottom-up, men top-down. Det aller beste var at de virkelig verdsatte meningen min og inkluderte meg i alle type situasjoner, forteller den ambisiøse studenten.

Cecilie fikk også ansvar for å gjennomføre mye av grunnarbeidet for deres videre strategiarbeid, og utviklet en helt ny strategimodell. BackeGruppen ønsket at hun skulle få mulighet til å lære så mye som mulig i løpet av praksisperioden, og Cecilie ble invitert med på alt fra ukentlige avdelingsmøter til lukkede styremøter.

Masterstudenten forteller at arbeidsdagene var varierte, og bestod av mye analysearbeid på egenhånd, men også diskusjon med kollegaer rundt arbeidet som var gjort. Hun var også på befaring to ganger, både en byggeplass og en inspeksjon av ferdigstilte leiligheter. På byggeplassen fikk hun se hvordan byggeprosessen faktisk fungerte i praksis.

– Selv om mye av arbeidet foregikk inne på kontoret ved pulten, var det varierte arbeidsoppgaver og jeg gledet meg alltid til å gå på jobb, avslutter Cecilie.

;
Du kan også se alle nyheter her.