-

Beste norske skole på ny Financial Times-rangering

4. desember 2017

Handelshøyskolen BI oppnår dette året en 33. plass på den årlige Financial Times European Business School Rankings 2017. Det plasserer BI som beste skole i Norge og som nummer tre i Norden.

– Dette er svært gode resultater. I denne årlige rangeringen konkurrerer vi med de 95 mest prestisjefylte utdanningsinstitusjonene i Europa. Resultatene har stor betydning for vårt internasjonale renommé og for BIs attraktivitet overfor de beste nasjonale og internasjonale professorene, studentene og næringslivsaktørene, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.  

Målrettet innsats - blant de beste i Europa

FT har 9 programrangeringer, og BI deltar i fire av disse: Masters in Management, Executive Education - Open, Executive Education -Customised, Executive MBA.

– Den målrettede innsatsen for å øke kvaliteten på alt vi gjør innen forskning og undervisning gjennom de siste årene, viser at vi har evnen til å hevde oss blant de beste av de beste i Europa. Dette resultatet motiverer hele organisasjonen til å jobbe målrettet videre for å styrke vår posisjon ytterligere i årene fremover, sier Henjesand. 

Businesskolene er rangert ut fra ulike kriterier knyttet til skolens alumni og data fra BI, som blant annet inkluderer studentenes gjennomsnittslønn etter tre år, antall doktorgradsstudenter, kvinner i stab og styre, samt internasjonalisering.

– Å være rangert som nummer én i Norge og som nummer tre i Norden, gir hele organisasjonen en ekstra motivasjon i arbeidet med å nå våre høye ambisjoner. Det at vi har de tre mest prestisjefylte internasjonale akkrediteringene en handelshøyskole kan ha, sammen med rangeringene fra Financial Times og The Economist, gir oss benchmarks som gjør oss bedre både internasjonalt og nasjonalt, avslutter Henjesand.

Om kåringen:

  • Financial Times rangerer hvert år de beste handelshøyskolene i Europa. European Business School Rankings er en samlerangering av de ulike delrangeringene på programnivå i løpet av året.
  • BI er rangert med en 33. plass av totalt 95 skoler (opp to plasser fra i fjor). Denne plasseringen er den tredje beste i Norden etter Stockholm School of Economics og Aalto University i Finland.
  • Kun to norske skoler er rangert på den prestisjefylte listen. I tillegg til BI er NHH rangert på en delt 35. plass med Frankfurt School of Finance and Management.
  • FT har 9 programrangeringer, og BI deltar i fire av disse: Masters in Management, Executive Education - Open, Executive Education -Customised, Executive MBA. 

BIs resultater de siste åtte årene på Financial Times European Business School Rankings:

2017: 33
2016: 35
2015: 41
2014: 38
2013: 44
2012: 62
2011: 70
2010: 72

;
Du kan også se alle nyheter her.