-

Nulltoleranse for trakassering på BI

29. november 2017

BI skal være et trygt studiested med et godt læringsmiljø. Seksuell trakassering må forebygges, også hos oss.

Rektor Inge Jan Henjesand

Nyhetene i kjølvannet av #metoo-kampanjen ryster norske samfunnsinstitusjoner. Akademia er intet unntak. Handelshøyskolen BI tar denne problemstillingen på det største alvor. Seksuell trakassering er adferd som ikke aksepteres, la det være helt klart.

Vi er forpliktet til målsettingen om å tilrettelegge for et inspirerende studiemiljø som fremmer trivsel, helse, læring og utvikling for den enkelte. Miljøet skal preges av mangfold, likeverd, omtanke og respektfull og åpen kommunikasjon. Ulike former for maktmisbruk skal ikke tolereres. Vi har nulltoleranse for mobbing og trakassering, og vi har alle et ansvar for å forbygge at det skjer.

Status på BI i dag

Historisk har det vært enkeltsaker vedrørende seksuell trakassering på BI. Disse ligger noe bakover i tid, og har blitt håndtert. Vi må i tillegg, dessverre, anta at det også hos oss finnes mørketall. Jeg ser at #metoo-kampanjen har motivert mange til å stå frem og fortelle sin historie. Jeg håper at studenter og ansatte som opplever seksuell trakassering på BI melder fra om dette. Det skal ikke forekomme, og det er heller ikke noe den enkelte skal måtte gå og bære på i studiehverdagen.

Hvordan skal man melde fra

På BI har vi rutiner for varsling og håndtering av denne typen saker. Rutiner og veiledning for finnes på intranett for ansatte og studentportalen for studentene.

Hva gjør vi nå og framover

Jeg håper oppmerksomheten rundt #metoo-kampanjen kan ha en positiv effekt for BI. For vårt studiemiljø og arbeidsmiljø. Det aller viktigste vi gjør nå, er å forebygge at seksuell trakassering skjer hos oss i fremtiden. Våre studenter og ansatte , skal slippe å bli utsatt for dette.

De siste dagene har jeg hatt samtaler med fagforeningene, studentene og vår egen administrasjon om hva vi gjør videre. Jeg vil at vi skal sette forebygging på dagsorden i BIs arbeidsmiljøutvalg (BAMU) og læringsmiljøutvalg (LMU). Dette er en god anledning til å gå gjennom våre rutiner og eventuelt forbedre dem med nye tiltak der det finnes nødvendig.

Seksuell trakassering ble løftet til diskusjon på representantskapsmøtet i Universitets- og Høyskolerådet (UHR) i forrige uke. Jeg er nestleder i UHR denne perioden, og kan bekrefte at dette er tema på dagsorden i hele det norske akademiske fellesskapet.

Felles ansvar

Målsettingen om et godt arbeidsmiljø både for studenter og ansatte innebærer et kontinuerlig arbeid og er et felles ansvar. Jeg vil be alle om å være bevisst på sin egen adferd. Respekt for hverandre er en viktig verdi for BI. Kunnskap er makt, og ansvarlig forvaltning av denne makten er et prinsipp vi holder høyt.

;
Du kan også se alle nyheter her.