-

Flere velger internasjonal karriere

20. februar 2017

Nye tall fra Handelshøyskolen BIs arbeidsmarkedsundersøkelse for 2017 viser at flere studenter jobber utenlands i internasjonale bedrifter. Og det er siviløkonomene som skiller seg ut.

Hele 15 prosent av siviløkonomene jobber i en internasjonal bedrift utenfor Norge. Dette er 8,2 prosent flere enn året før. Totalt for både bachelor- og masterstudentene jobber 7,7 prosent i en internasjonal bedrift utenfor Norge, noe som er en økning på tre prosentpoeng fra fjoråret, mens 4,8 prosent av bachelorstudentene jobber i utlandet. Det viser BIs arbeidsmarkedsundersøkelse for 2017.

– Dette viser BIs faglige relevans på det internasjonale arbeidsmarkedet, og at våre studenter er ettertraktet. I et stadig mer komplekst og kunnskapsintensivt arbeidsliv er internasjonal erfaring en stor styrke, sier rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI.

Les sak om BIs arbeidsmarkedsundersøkelse i Dagens Næringsliv her.

IT, telekom og data populært

Arbeidsmarkedsundersøkelsen viser at flest studenter fra BI jobber i sektorene bank, finans og forsikring eller regnskap og revisjon. Undersøkelsen viser derimot at flere av siviløkonomene får jobb innen IT, telekom og data, en økning fra 7,6 prosent i fjor til 15,5 prosent i år. 

Linda Kukleci er intet unntak fra statistikken. Allerede før hun skal graduere med en Master of Science in Business (siviløkonom) til høsten, har hun sikret seg drømmejobben i Dublin. Der skal hun fra september jobbe for Facebook Inc. som SMB Account Manager.

– Jeg har aldri vært studenten som kan "velge og vrake" blant jobber, så da jeg fikk tilbud fra Facebook takket jeg selvfølgelig ja! Facebook er en av de mest fremoverlente bedriftene som finnes, og ved å jobbe der får man muligheten til å påvirke hverdagen til mange millioner mennesker som bruker Facebook hver dag, sier Kukleci.

"I et stadig mer komplekst og kunnskapsintensivt arbeidsliv er internasjonal erfaring en stor styrke."

Godt arbeidsmiljø fremfor lønn

I en tøff konkurranse om de beste hodene er det viktig at virksomhetene har et bevisst forhold til hvordan og hvilke kanaler de bruker i rekrutteringsprosessen.

– Jeg henter mest informasjon om bedriften på deres hjemmeside og på Glassdoor, som er en portal hvor arbeidssøkere og ansatte kan vurdere bedriften sin anonymt, sier Kukleci.

Når det kommer til jobb etter studiene er et godt arbeidsmiljø, personlig utvikling og interessante arbeidsoppgaver viktigst når BI-studenter velger jobb. Lønn kommer først på en 9.plass, og prestasjonsbasertlønn helt ned på en 14. plass.

Andre faktorer som er viktig ved valg av jobb er mulighet for faglig utvikling og at jobben er relevant i henhold til utdanningen.

– For min del er det viktig med et godt arbeidsmiljø, en bratt læringskurve og muligheter til å vokse videre i selskapet. Jeg mener at som nyansatt så kan man ikke ha de høyeste forventningene til lønn, men jeg syns man skal få lov til å forvente en lønn som ligger rundt gjennomsnittet, som gjør at du slipper å tenke på de økonomiske utfordringene i din egen hverdag, kan spare og holder motivasjonen oppe, sier Kukleci.

"For min del er det viktig med et godt arbeidsmiljø, en bratt læringskurve og muligheter til å vokse videre i selskapet."

Får jobb tidlig

Arbeidsmarkedsundersøkelsen viser også at 82,4 prosent av alle studenter fikk jobb innen seks måneder etter endt utdannelse. Dette er en liten oppgang sammenlignet med året før. 7 av 10 masterstudenter får tilbudt stilling før endt utdanning.

– Jeg er glad for at tallene fra arbeidsmarkedsundersøkelsen bekrefter at kompetansen til våre studenter er svært ettertraktet. Utdanning som er relevant for arbeidslivet er avgjørende i et samfunn i stadig endring. Nye krav til digitalisering fra omgivelsene rundt oss, krever at også vi som utdanningsinstitusjon hele tiden jobber med å utvikle innholdet i våre programmer og hvordan vi leverer disse, sier Henjesand.

93,1 prosent jobber i privat sektor, noe som er en nedgang på 2,6 prosentpoeng fra året før.
Gjennomsnittslønnen for alle studieretningene ved BI har gått opp med +2,2 % for BSc og +0,7 % for MSc fra 2015.

Prosentvis økning i lønn fra 2015 - 2016:

  • Lønn uten bonus: Bachelor: 2,2, Lønn inkl. bonus: Bachelor: 1,5
  • Lønn uten bonus: Master: 0,7 Lønn inkl. bonus: Master: -0,2
  • Lønn uten bonus: Siviløkonom: -0,9 Lønn inkl. bonus: Siviløkonom: -4,8

Men det er de nyutdannede masterstudentene som har den høyeste lønnen med et gjennomsnitt på totalt 489 000 kroner (inkludert tillegg).

  • Lønn uten bonus: Bachelor: kr. 378000 (kr. 414000 inkl. bonus)
  • Lønn uten bonus Master: kr. 447000 (kr. 489000 inkl. bonus)
  • Lønn uten bonus Siviløkonom: kr. 444000 (kr. 478000 inkl. bonus)

Fakta om BIs arbeidsmarkedsundersøkelse:

  • 1257 av 3027 studenter deltok i undersøkelsen. Svarprosenten er på 41,5. 
  • Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 6. januar til 22. januar 2017.
;
Du kan også se alle nyheter her.