-

BI satser på fremtidens campus

8. februar 2017

Tirsdag 7. februar la Klima- og miljøminister, Vidar Helgesen, ned grunnstein for det nye miljøbygget til Handelshøyskolen BI – campus Trondheim på Brattørkaia.

Campusen vil bli på totalt 8400 kvm, og skal romme inntil 1650 studenter.

- Et godt og fremoverlent lærings- og forskningsmiljø er avgjørende for å levere en fremtidsrettet utdanning, sa rektor ved BI, Inge Jan Henjesand, da han åpnet den høytidelige markeringen på Rockheim.

Tilstede under grunnsteinsnedleggelsen var også administrerende direktør Arve Regland i Entra, Kommunalråd i Trondheim kommune Jon Gunnes (V), representanter fra næringsliv, studentorganisasjoner, i tillegg til ansatte og studenter fra BI – campus Trondheim.

 

Miljøvennlig teknologi

BI har et sterkt fokus på miljøvennlig og energieffektiv drift av sine bygg, og sentralt i dette arbeidet står investeringen i den nye campusen på Brattørkaia 16, som vil stå klart til studiestart i 2018.

Bygget vil benytte miljøvennlig teknologi som solcellepaneler på taket, og det finnes per i dag ingen høyskolebygg som har et så lavt energibehov i drift, eller så høy solkraftproduksjon som den nye campusen på Brattørkaia 16.

-Et bærekraftig Norge er avhengig av et nyskapende næringsliv, og kombinasjonen anvendbar forskning og et topp moderne undervisningsmiljø har stor verdi. BIs nye campus her på Brattørkaia blir viktig i vår fremtidige satsning i Trondheim, og for å kunne tilby de beste læringsfasilitetene og rammene for våre studenter i fremtiden, sa Henjesand.

Ifølge Enova, er forbruket til det mest energieffektive høyskole/- universitetsbygget i Enovas bygningsnettverk på i overkant 90 kWh/m2. Et forbruk på mindre enn en tredjedel av dette vil gjøre Brattørkaia 16 til det suverent mest energieffektive høyskolebygget i Norge, og sannsynligvis også i verden. I tillegg vil dette være det første høyskolebygget i Norge med betydelig fornybar solkraftproduksjon.

Statsråd Helgesen pekte på viktigheten av å engasjere BI-studentene til å tenke miljøvennlig.

- Nybygget skal inspirere til refleksjon og nytenkning for studentene som skal gå her. Nettopp BI-studenter er det viktig å engasjere til å tenke miljøvennlig. Dere er fremtidens bedriftsledere, økonomer og investorer, sa Helgesen.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Topp moderne læringsmiljø

Statsråden sa også at ny grønn teknologi, ressurseffektivitet og gjenbruk av energi og materialer vil prege samfunnet i fremtiden.

- BI setter ambisjonene høyt, og strekker seg stadig for å bli bedre. Bygget er et eksempel på at næringslivet ser god miljøstandard som et konkurransefortrinn, ikke bare som et krav som må oppfylles. Det er dette vi vil ha mer av, oppfordret Helgesen.

Bygget er tegnet av Skibnes Arkitekter AS og beskrives som en hvit diamant med innfallsvinkler som definerer nye siktlinjer og åpenhet. De tidsriktige og fleksible lokalene vil tilrettelegge for et topp moderne læringsmiljø for studentene som snart vil innta den nye campusen i kunnskapsbyen Trondheim.

- Dette er en gledelig og viktig merkedag, sa kommunalråd Jon Gunnes (V) til forsamlingen. Dette er midt i Brattørkaia som har vært omtalt som Trondheims indrefilet, og plasseringen kunne ikke vært bedre, enten det er jobb, reise eller fritid.

Bygget består av et mellombygg og et hovedbygg, som strekker seg over fem etasjer og inneholder undervisningsarealer, diverse studiefunksjoner og BIs administrasjon. Mellombygget over tre etasjer i glass knytter prosjektet sammen med Brattørkaia 15 AB, og utgjør byggets inngangsparti og kantineområde.

 

«BREEAM Excellent»

- BI har ambisjoner om å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling, både gjennom innholdet i utdanningen vi tilbyr, og gjennom valgene vi tar. En slik ambisjon krever at vi strekker oss lenger enn det som forventes, sa Henjesand.

Dette ble bakgrunnen for beslutningen om at det nye bygget i Trondheim skal bygges med høyere miljøambisjoner enn det som lå til grunn i opprinnelig kontrakt, og vil nå bruke mindre enn en tredjedel strøm i året enn først forespeilet.

Administrerende direktør i Entra, Arve Regland, fremhevet i sin tale den klare målsetningen om at BI-bygget skal bli et nullenergibygg.

- Vi i Entra liker å sette oss høye mål, og vi er helt avhengige av leietagere som deler denne ambisjonen, sa administrerende direktør i Entra. Det er dere som har utfordret oss og satt høye mål om hva dere ønsker å få til med bygget. Slike prosjekter er noe av det mest inspirerende vi kan være med på, sa Arve Regland.

BI har sammen med Entra et mål om å oppnå et «BREEAM Excellent»-sertifikat for campusen. Dette er den nest høyeste klassifisering i BREEAM systemet, som er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC), i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.

;
Du kan også se alle nyheter her.