-

BI lager møteplass for gründerspirer

9. februar 2017

BI arrangerte denne uken en kick off for de nye gründerlokalene til «BI StartUp». Her skal unge gründerspirer på tvers av linjer og skoler samles, for å kanskje skape den neste gasellebedriften.

Rektor Inge Jan Henjesand påpekte i sin tale under åpningen at innovasjon skjer sjeldent internt i et fagmiljø, det skjer i møtepunktet mellom ulike disipliner og bransjer.

Det er krevende å realisere nye forretningsplaner, og nysatsingen «BI StartUp» er stedet for studenter som ønsker å få en fot innenfor entreprenørskap- og gründermiljøet i Oslo. Målet er å skape en faglig og sosial møteplass for nyskapning og kompetansedeling, på tvers av linjer og skoler.

-Alle handelshøyskoler med respekt for seg selv har en startup-lab. Evne til innovasjon og om studentene starter opp noe for seg selv er noe jeg tror vi vil bli målt på i fremtiden, sa Henjesand.

BI-fagene møter andre fag

For å sette innovasjon og entreprenørskap på dagsorden er gode sparringspartnere avgjørende. På BI StartUp vil studenter få mulighet til å utveksle nye ideer, og samarbeide om alt fra pitching, presentasjonsteknikk og forretningsplaner i tverrfaglige team. Prosjektet satser også på et tett samarbeid med utvalgte bedrifter i næringslivet, for å etablere en arena for dialog.

-Det er viktig å ha et miljø her hos oss, og tilrettelegge for samarbeid med andre innovasjons- og grûnder-hub'er. Vi er veldig glad for å ha fått med oss gode partnere som ønsker det samme som vi gjør, sa Henjesand.

BI StartUp består blant annet av studentorganisasjoner, Ungt entreprenørskap, HiOA, UiO og faglig- og administrativt ansatte. Andre samarbeid-hub's er Startup Lab, MESH, 657, Sentralen og Fintech Factory.

Faglig leder for prosjektet, Tor Haugnes, understreker at typiske BI-skills innen økonomi, administrasjon, salg og markedsføring er en viktig og undervurdert bestanddel i en oppstartbedrifts kritiske fase.

-BI "er" disse fagene, og et eget Startup-miljø vil kunne føre til at flere ser både muligheter og nytten av å møtes på tvers av linjer og klassetrinn, både her på huset og gjerne på tvers av høyskolene- universitetet.

Nettverksbygging mellom skoler

BI StartUp er et tilbud alle studenter på BI kan benytte seg av. For å skape tverrfaglige team åpnes det opp for studenter fra andre skoler, som for eksempel studerer programmering, produktutvikling, helsefag osv.

Grunnsteinen i prosjektet er å åpne opp for en aktiv nettverksbygging mellom skoler, slik at de virkelig gode ideene kan få utspring, påpeker Haugnes.

-Studenter på UiO trenger kanskje business-studenter, de som kan økonomi, markedsføring og forretningsjus, for å sette sin idé i gang. Eller motsatt - noen med en god idé på BI trenger kanskje noen til å utvikle produktet, om det er en app, en bok eller noe annet, sier Haugnes.

I kjelleren under Starbucks blir det et CoWorking Space, kontorer til oppstartbedrifter av BI-studenter, plasser til å kunne jobbe med en Startup, og plass til arrangementer for innovasjon og entreprenørskap.

- Lokalene og aktivitetene skal stå klare i løpet av høsten 2017, men arbeidet med å finne fram til hva vi kan gjøre og hva studentene ønsker og trenger har pågått en god stund, sier prosjektleder for BI StartUp, Vibeke Dahle-Hansen.

 

;
Du kan også se alle nyheter her.