-

Fra hode til hender

26. januar 2017

Handelshøyskolen BI har nå sertifisert fasilitatorer i en forskningsbasert metode som skal føre til en bedre dialog mellom leder og medarbeider i skolesektoren. Mandag går Norges første kurs i Open to Learning-metoden av stabelen.

Handelshøyskolen BI har i løpet av de ti siste årene utdannet opp mot 3000 skole- og barnehageledere gjennom skreddersydde studieprogrammer, noe som har bidratt til et kompetanseløft i sektorene. Likevel opplever ledere ofte at det kan være vanskelig å ta opp utfordrende problemstillinger med sine medarbeidere med sikte på å skape endring i organisasjon og atferd. Dette hindrer at den kompetansen lederne har fått med seg gjennom utdanningen blir til praktisk nytte for barn og ungdoms utvikling og læring. Dette var noe fagansvarlig for ledelsesprogrammene for skole- og barnehageledere, Professor og programdirektør Johan From, ønsket å ta tak i:

- Vi har påvirket hodene til de fleste studentene, men likevel opplever mange det som krevende å omsette teori til praksis når man kommer tilbake til hverdagen i skolen. Vi ønsket derfor å ta et grep for å bidra til at kunnskapen omgjøres til praksis, altså går fra «hodet til hendene», ved at vi nå tilbyr workshops i Open-TO-Learning-metodikken på Handelshøyskolen BI.

Open-to-learning™ Leadership er en metode utviklet av professor Viviane Robinson der ledere i skoler og barnehager lærer å bygge tillit samtidig som man driver forbedringsarbeid og praktisk organisasjonsutvikling.

Dialogbasert metode

Postdoktor ved Handelshøyskolen BI Ide Kathrine Birkeland - Ledere har ofte vanskelig for å løse problemer på en god måte. Vivianne Robinsen har forsket på dette i 30 år, og er en viktig figur i utviklingen av skoleledelse. Hun har blant annet gjort en metaanalyse på hva slags skoleledelse som gjør at elevene lærer mest. Det hun har funnet, er at en leder kan være så utdannet som bare det, men det hjelper ikke hvis man ikke får med seg lærerne. Det er dette som er grunnlaget for Open To Learning, forklarer postdoktor Ide Katrine Birkeland ved Handelshøyskolen BI.

Bilde: Postdoktor ved Handelshøyskolen BI Ide Kathrine Birkeland

Ide Katrine Birkeland er faglig ansvarlig for Open To Learning ved BI, og har nettopp selv vært gjennom kurset sammen med 14 skoleledere fra rundt om i Norge.

- Det handler om hvordan man tar opp et tema som er ømtålig på en måte hvor du bygger tillit samtidig som du er oppgaveløsningsorientert. Her utfordrer man ledere på at de har kompetanse, de har mange ideer, men ikke nødvendigvis alltid vet best, fortsetter Birkeland.

Internasjonalt samarbeid

For å adressere lederes utfordring med å bygge tillitt, har BI inngått et eksklusivt samarbeid med professor Viviane Robinson og University of Auckland, og forrige fredag sertifiserte Robinson Norges 14 første Open To Learning-fasilitatorer. Disse 14 fasilitatorene er nå rustet til å gjennomføre to-dagers workshops for å lære bort metoden til andre skole-og barnehageledere.

For å finne ut av effekten til metoden i klasserommet, igangsettes ytterligere forskningsaktiviteter som er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, NTNU, University of Auckland, Columbia University i New York. Det skal blant annet gjennomføres både eksperimenter og kvalitative studier, samt undersøkelser blant alle deltagerne som gjennomfører kursene.

I tillegg til å være prosjektleder for forskningsprosjektet, har Birkeland også hatt ansvaret for den omfattende rekrutteringsprosessen for å håndplukke skolelederne som skulle kurses av Viviane Robinson, og som nå er sertifiserte fasilitatorer.

Elevsentrert ledelse

Mye av formålet med metoden er at det skal føre til mer læring i alle ledd, ikke minst for de som er sluttbrukerne – elevene. Og for at kompetansen som skolelederne tilegner seg skal komme elevene til nytte, er de nødt til å legge noen av sine antagelser til side. En av de 14 som skal nå skal lære bort dette er Simen Aas Løwer, rektor ved Ra ungdomsskole i Larvik kommune. Han har selv fått erfare hvilken krevende øvelse dette kan være i kurset han selv nettopp har vært gjennom.

- Jeg var ikke klar over at mine antakelser, holdninger og medmenneskelige verdier er så avgjørende for mine beslutninger. Litt over midtveis i kurset føltes det som om jeg knakk en kode. Da forsto jeg hvilken kraft det ligger i disse faktorene, og begrepet "skal du endre på noen andre, så må du begynne med deg selv", ga meg en ny mening, forteller Aas Løwer.

Rektor ved Ra unngdomskole Simen Aas Løwer får sertifiseringsbeviset sitt fra professor Viviane Robinson og gratulasjoner fra rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI.

Bilde: Rektor ved Ra unngdomskole Simen Aas Løwer får sertifiseringsbeviset sitt fra professor Viviane Robinson og gratulasjoner fra rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI.

Både Birkeland og Aas Løwer forklarer hvordan de ble utfordret og stilt svært høye krav til gjennom samlingene på veien til å bli sertifisert. De analyserte blant annet lydopptak av seg selv i samtale med andre ved hjelp av anerkjent faglig metode. Hver dag fikk de hjemmelekser til neste dag, og professor Robinson og hennes kollega Jacqueline Patuawa analyserte ulike opptak fra dagens samtaler hver kveld.

Tar stafettpinnen videre

Ved presise tilbakemeldinger på hva deltagerne mestret og hva de måtte forbedre underveis, både på sin forståelse av teorien og sin atferd i de ulike øvelsene, fikk de en bratt læringskurve og skal nå være rustet for å lære metoden videre bort til andre.

- Kurset gjorde meg i stand til å reflektere over mitt språk, måten å stille spørsmål, evne til å være konkret og nøyaktig, samt å være mer åpen og utforskende i min tilnærming til andre. Jeg har forbedret mine lederferdigheter innen elevsentrert skoleledelse, slik som å innhente og anvende relevant kunnskap, løse komplekse problemer og bygge tillitsrelasjoner. Jeg er nå tryggere på hva jeg skal gjøre eller ikke gjøre, hva jeg skal si og ikke si, i mine møter og samtaler med lærerne på skolen, fortsetter Aas Løwer.

Førstkommende mandag går startskuddet for at fasilitatorene selv skal begynne å lære bort Open To Learning-metoden videre i form av to-dagers workshops, og først ut er ansatte fra Oslo barnehage. Målet er at de skal komme til samme erkjennelsen som Aas Løver gjorde etter han var ferdig med sitt løp:

- Kurset har gjort meg i stand til å være mer åpen for læring.

Les mer om OTL på Handelshøyskolen BI her

 

;
Du kan også se alle nyheter her.