-

Norges Bank-pris for beste avhandling til doktorgradsstudent på BI

8. februar 2018

Doktorgradsstudent Vegard Høghaug Larsen ved Institutt for samfunnsøkonomi på BI vant den prestisjefylte prisen til Norges Bank for beste avhandling i makroøkonomi med avhandlingen «Drivers of the Business Cycle: Oil, News and Uncertainty.»

Prisvinnerne blir ifølge Norges Bank plukket ut fra en bedømmelseskomite bestående av to utenlandske økonomer med professorkompetanse, og hovedtemaet må være knyttet til makroøkonomi tolket i vid forstand.

– Jeg er veldig glad for å vinne prisen. I deler av avhandlingen har jeg brukt både utradisjonelle metoder og data i analysene, og det er gøy å se at dette blir satt pris på, sier Vegard Høghaug Larsen.

Avhandlingen tar for seg oljepriser, nyheter og usikkerhet som mulige drivere av konjunktursykler. Larsen ser på oljepriser for amerikansk økonomi, mens nyheter og usikkerhet blir studert i en norsk setting.

– Det er enkelt å kvantifisere prisen på olje, men det er ikke så lett når det kommer til nyheter og usikkerhet. For å kunne måle "nivået" på nyheter og usikkerhet har jeg brukt tekstdata fra avisartikler. Tekstdataene er klassifisert ved hjelp av maskinlæring og jeg kan videre redusere informasjonene til tidsserier, sier Larsen som finner at alle kandidatene oljepriser, nyheter og usikkerhet har signifikante effekter på konjunktursyklene.

Vegard Høghaug Larsen er den første fra Handelshøyskolen BI som vinner prisen, ifølge prishistorikken til Norges Bank som strekker seg fra 1999-2017.

Fakta om prisen:

Norges Banks fond til økonomisk forskning deler ut en pris på 50 000 kroner for beste doktoravhandling innenfor makroøkonomi. Prisen deles ut hvert tredje år. Prisvinnerne har blitt plukket ut av en bedømmelseskomité bestående av to utenlandske økonomer med professorkompetanse.

For å komme i betraktning må doktoravhandlingen være levert inn ved et norsk universitet eller høyskole, eller av en norsk statsborger ved et utenlandsk lærested.

Fondet ledes av et styre bestående av fem personer. For perioden 2017 til og med 2019 består styret av:

  • Forsker I Brita Bye, Statistisk sentralbyrå (leder)
  • Førsteamanuensis Sissel Jensen, Norges Handelshøyskole
  • Førsteamanuensis Jo Thori Lind, Universitetet i Oslo
  • Professor Dagfinn Rime, Handelshøyskolen BI
  • Spesialrådgiver Kjersti-Gro Lindquist, Norges Bank (sekretær)
;
Du kan også se alle nyheter her.