-

Slik får vi flere kvinner til topps

8. mars 2018

BI-studenter har jobbet frem ideer til hvordan vi får flere kvinner i topplederposisjoner i næringslivet. Her er listen med tiltak ledere trenger for å komme i gang med arbeidet.

I anledning kvinnedagen arrangerte Handelshøyskolen BI casekonkurransen «Hvordan få flere kvinner til topps?». Studenter på Master of Science leverte 19 bidrag totalt, og tre vinnergrupper fikk presentere sine løsningsforslag på et seminar på BI i Oslo 8. mars.

– BI utdanner morgendagens ledere, og vi har et åpenbart ansvar for å bidra til at utviklingen går i riktig retning. Vår ambisjon var å markere kvinnedagen på en måte som gir inspirasjon og direkte nytteverdi i arbeidet med bedre kjønnsbalanse i næringslivet, sier BI-rektor Inge Jan Henjesand

Vinnernes anbefaling

Både juryen, innlederne og gjestene på seminaret lot seg imponere over hvor gode og gjennomarbeidede løsningsforslagene var. Prispengene på 20 000 kroner ble fordelt mellom de tre beste besvarelsene.

De to indiske mastergradsstudentene Mithila Mehta (28) og Kunal Shah (34) ble utropt til vinnere av konkurransen. I sin besvarelse hadde de skissert opp et rammeverk bestående av seks anbefalte tiltak – tre på organisasjonsnivå og tre på individuelt nivå:

 1. Gjennomfør en regelmessig revisjon av likestillingssituasjonen i bedriften.
 2. Lag gode ordninger for å gå ut av og inn i jobben i forbindelse med fødselspermisjon.
 3. Skap et klima for likestilling i bedriften.
 4. Lag en karriereplan for medarbeidernes vei til topps.
 5. Institusjonalisér mentorskap.
 6. Involver og integrer kvinner i nettverk og posisjoner etc.

Les intervju med vinnerlaget fra siste utgave av Kapital.

Bruk listen som en idébank!

Initiativtakere til seminar og case-konkurranse var Førsteamanuensis Donatella de Paoli, Førsteamanuensis Laura E. Mercer Traavik og fagsjef for forskningskommunikasjon Audun Farbrot. De mener idéene har potensiale til å bidra til reell forandring i praksis i årene fremover. Anbefalte tiltak fra alle casebesvarelsene er samlet og gjort tilgjengelig i én liste.

– Vi vil invitere næringslivsledere til å bruke listen som en idébank, velge de tiltakene som best støtter opp under mål og strategi i deres egen organisasjon, sier Traavik.

Slik får vi flere kvinner til topps:

 • Bedrifter bør vise ansikt og engasjere seg i aktiviteter ute på utdanningsinstitusjonene for å ufarliggjøre næringslivet.
 • Se på jenter ikke bare som jenter, men også som fremtidige ledere.
 • Gjør søknader og tester kjønnsnøytrale (ikke ta med navn, kjønn og bilde i søknadene).
 • Fokuser på likhet mellom kjønn, ikke på kvinner.
 • Revider kriterier for ansettelse og forfremmelse.
 • Skap oppmerksomhet om, og aksept for, utfordringen med få kvinnelige ledere.
 • Se etter personlighetstrekk som kan finnes hos både menn og kvinner og ikke bare typiske maskuline trekk.
 • Identifisere faktorer der kvinner har en styrke, for eksempel etiske vurderinger.
 • Sørg for at språk/ord som brukes i stillingsannonser snakker like mye til kvinner som til menn.
 • Gi en person ansvar for å sikre likebehandling i jobbintervjuer.
 • Inkluder måltall for likestilling i firmaets nøkkelindikatorer.
 • Bedrifter må tidlig identifisere kvinnelige ledertalenter og finne ut hva de egentlig vil, og så komme dem i møte.
 • Fleksibilitet på arbeidsplassen vil bedre balansen mellom jobb og familie
 • Tilby trening/utdanning for å utvikle tankemønstre og selvtillit.
 • Skap en kultur for å integrere menn og kvinner på arbeidsplassen.
 • Gjør bedriften mer kvinnevennlig ved å åpne for fleksibilitet i arbeidstid og arbeidssted.
 • Invester i kvinner fra ung alder.
 • Kartlegg lønn.
 • Innfør mentorprogrammer med dedikerte mentorer og jobbskygging.
 • Bruk kunstig intelligens i rekruttering til toppledelse.
 • Gjør at kvinner ønsker seg til toppen ved å innføre delt lederskap (to ledere).
 • Lær kvinner å ikke være så perfekte.
 • Krev minst en kvinnelig kandidat til lederstillinger som skal besettes.
 • Gi personlige tilbakemeldinger og oppfordre kvinner til å søke lederposisjoner videre (når de ikke når opp i første omgang).
 • Anerkjenn og reduser ubevisst forskjellsbehandling.
 • Ha fokus på ubevisst kjønnsdiskriminering.
 • Gi opplæring i ubevisst forskjellsbehandling
 • Utfordre kjønnsstereotyper og sørg for like utviklingsmuligheter for menn og kvinner.
 • Oppmuntre finansielle forvaltere til å opprette "likestillingsfond" som investerer i selskaper som fokuserer på likestilling.
 • Involver og integrer kvinner i ulike nettverk/posisjoner etc.
 • Etabler sterke kvinnenettverk i organisasjonen.
 • Gi ledere ansvar for å gjøre kvinners talent og ferdigheter synlig for organisasjonen, og ikke bare overlate det til kvinnene selv.
 • Tilby profesjonell coaching til kvinner.
 • Etablere grupper for å hjelpe og støtte kvinner som har vært ute i permisjon i forbindelse med barn. Her vil de få nødvendig støtte, anerkjennelse, utdanning og makt til å nå toppen.
 • Introduser månedlig diskusjonsmøte for å bevisstgjøre/endre organisasjonskulturen.
 • Utvikle og etabler en boot camp som kan bidra til å utvikle kvinners selvtillit, forhandlingsevner og nettverk.
 • La kvinner få prøve seg som ledere.
 • Få flere kvinner til å akseptere og ta risiko som trengs i lederroller.
 • Lanser en plattform der kvinner kan dele historier fra entreprenørskap og få støtte i arbeidet.
 • Etabler et internt konsulentfirma i bedriften sammensatt av kvinner. Gir en mulighet til å demonstere ferdigheter både for seg selv og resten av organisasjonen.
 • Bedrifter bør skape en kultur som oppmuntrer også menn til å ta foreldrepermisjon.
 • Gjør eksisterende kvinnelige ledere mer synlige som rollemodeller for både studenter og ansatte som aspirerer mot lederposisjoner.

Hør vinnerne av casekonkurransen «Hvordan få flere kvinner til topps?»

;
Du kan også se alle nyheter her.