-

Solide tall for BI-studenter

9. februar 2018

Masterstudenter fra BI blir stadig mer ettertraktet, og totalt 77 prosent av alle masterstudentene var i jobb før fullført utdannelse i 2017. Det viser Handelshøyskolen BIs arbeidsmarkedsundersøkelse for 2018.

– BI kompetanse er attraktiv i en digital tidsalder. Vår ambisjon er at kandidater fra BI skal stå først i køen for de beste jobbene, både nasjonalt og internasjonalt. Nye krav til digitalisering fra omgivelsene rundt oss, krever at vi som utdanningsinstitusjon hele tiden jobber med å utvikle innholdet i våre programmer og hvordan vi leverer disse. Tallene fra arbeidsmarkeds-undersøkelsen bekrefter at kompetansen til våre studenter er svært ettertraktet, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

I januar, tre måneder etter levert masteroppgave, var 87,7 prosent av alle masterstudenter i jobb, sammenlignet med 84,7 prosent i 2016. Dette er det høyeste tallet siden 2012. For siviløkonomene var 91,1 prosent i jobb etter tre måneder, sammenlignet med 87,4 prosent i 2016. Dette er det høyeste tallet siden 2014 for siviløkonomer.

Illustrasjonsbilde

Sterk lønnsvekst

I tillegg til at flere masterstudenter går rett i jobb, øker også lønnen mer enn snittet i Norge. Masterstudenter, inklusive siviløkonomer, hadde i snitt en grunnlønn uten bonus på kr. 470.000, tilsvarende en lønnsøkning på 5,1 prosent fra 2016.

Illustrasjonsbilde

Arbeidsmarkedsundersøkelsen viser at flest masterstudenter fra BI jobber i sektorene revisjon og konsulentvirksomhet etterfulgt av bank, finans og forsikring. Sammenlignet med fjoråret er det sektorene bank, finans og forsikring, og IT, tech og telekommunikasjon som øker mest. Disse øker med henholdsvis 7,6 og 4,6 prosentpoeng.

Illustrasjonsbilde

– Næringslivet etterspør fersk kompetanse, også i tider med omstilling og behov for en hurtig endringstakt. I tillegg til kunnskap om de tradisjonelle handelshøyskolefagene, trenger også våre kandidater å utstyres med ferdigheter, verdier og holdninger for å tilpasse seg et arbeidsliv i endring, fortsetter Henjesand.

Internasjonale studenter velger Norge

For de internasjonale kandidatene viser arbeidsmarkedsundersøkelsen at 64 prosent begynner å jobbe i Norge etter fullført studium. Dette er en økning på 5 prosentpoeng, sammenlignet med fjorårets undersøkelse.

Lønnsoversikt:

  • Lønn uten bonus: Bachelor: kr. 393.000 (kr. 437.000 inkl. bonus)
  • Lønn uten bonus Master: kr. 470.000 (kr. 514.000 inkl. bonus)
  • Lønn uten bonus Siviløkonom: kr. 468.000 (kr. 512.000 inkl. bonus)

Prosentvis økning i lønn fra 2016-2017:

  • Lønn uten bonus: Bachelor: 4,0%, Lønn inkl. bonus: Bachelor:5,6%
  • Lønn uten bonus: Master: 5,1%, Lønn inkl. bonus: Master:5,1%
  • Lønn uten bonus: Siviløkonom: 5,4%, lønn inkl. bonus: siviløkonom: 7,1%

Fakta om BIs arbeidsmarkedsundersøkelse:

  • 1015 av 3185 studenter deltok i undersøkelsen. Svarprosenten er 32%.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 8. til 31. januar 2018.
;
Du kan også se alle nyheter her.