-

BI med på Kina-delegasjon

17. april 2018

Rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI deltar i delegasjonen til Norges høyere utdannings- og forskningsminister, Iselin Nybø, som besøker Beijing og Shanghai i Kina 17. – 21. april.

Rektor Inge Jan Henjesand

Henjesand understreker viktigheten av samarbeidet med Tsinghua universitetet, som er rangert som Kinas fremste universitet.

-Vi er stolte over samarbeidet BI har med Tsinghua University. Sammen har vi laget et unikt studietilbud som skal bidra til at kinesiske teknologientreprenører og næringslivsledere utvikler innovative forretningsmodeller for det globale markedet, sier rektor Inge Jan Henjesand.

Den kinesiske eksporten er i kraftig vekst. Innovasjon og entreprenørskap har vært en viktig drivkraft bak Kinas utvikling de siste tiårene. Samarbeidsprogrammet mellom BI og Tsinghua startet opp i mars 2017. Programmet er utviklet for å øke utviklingstakten og styrke bedrifter som en kommet forbi oppstartfasen.

– BI har lang erfaring med utdanning i Kina gjennom sitt samarbeid med School of Management ved Fudan University siden 1996. Som en handelshøyskole med internasjonale ambisjoner vektlegger vi forsknings- og undervisningssamarbeid sterkt. Utviklingen av et felles utdanningsprogram med høy internasjonal standard er nødvendig for å konkurrere blant de beste, sier Henjesand.

Den norske delegasjonen til Kina er organisert av Forskningsrådet og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) på vegne av Kunnskapsdepartementet. Norges Kina-satsing er basert på regjeringens ønske om å styrke samarbeidet innen høyere utdanning og forskning med prioriterte samarbeidsland utenfor EU, som beskrevet i Panoramastrategien 2016-2020.

;
Du kan også se alle nyheter her.