-

Flere vil ta master

19. april 2018

Årets søkertall viser at stadig flere studenter ønsker å ta en mastergrad ved Handelshøyskolen BI. På de to de to nye masterprogrammene i «Business Analytics» og «Quantitative Finance» utvides antall studieplasser på grunn av sterk interesse.

 

- Dette er en bekreftelse på den faglige tyngden BI kan tilby i tøff internasjonal konkurranse. Vi merker spesielt en sterk økning til våre masterprogrammer og en jevn oppgang av internasjonale studenter som søker seg til programmene våre i Norge, sier Marius Eriksen, divisjonsdirektør for heltidsstudier ved Handelshøyskolen BI.

Eriksen legger til at årets søkertall også viser at flere internasjonale studenter aksepterer mastertilbudet fra skolen.

I sum har 88 studenter akseptert studietilbudet på «Business Analytics»- programmet, hvorav 49 er internasjonale. Av de 16 som hittil har akseptert studieplassen på «Quantitative Finance» er 8 internasjonale. Totalt har 207 søkt på Business Analytics og 46 har søkt på Quantitative Finance.

-Vi hadde planlagt 50 plasser på Business Analytics alene, men kommer til å doble dette etter den sterke interessen. Dette er svært krevende analytiske programmer som har vist seg å være veldig populære, spesielt blant internasjonale studenter. Også for Quantitative Finance som var tiltenkt å være en liten og spesialisert klasse, så har responsen vært større enn forventet, sier Eriksen videre.

Så langt er det 20 prosent flere internasjonale studenter som ønsker å ta en mastergrad på Handelshøyskolen BI, mens det totalt er 34 prosent flere som aksepterer det studietilbudet de får. For alle masterprogrammene sett under ett er det 14 prosent flere som har søkt i år enn på samme tid i fjor, og 40 prosent flere som har akseptert studietilbudet.

Fakta:

  • Handelshøyskolen BI er med sine ca. 20.000 studenter Europas nest største handelshøyskole, og den eneste handelshøyskolen i Norge som har de tre mest prestisjefylte internasjonale akkrediteringene.
  • Hvert år har BIs bachelor- og masterprogrammer over 10.000 søkere.
  • Søkertallene er sammenlignet mellom uke 16 i 2017 og 2018.
  • Handelshøyskolen BI er ikke en del av Samordnet Opptak, og det er derfor mulig å søke helt frem til studiestart.

 

 

;
Du kan også se alle nyheter her.