-

Nytt nettverk for de beste talentene

30. mai 2018

Handelshøyskolen BI lanserer Master Merit Society, et initiativ for å styrke relasjonene mellom studenter, fag og forskning, næringsliv og alumni. Målet er å løfte frem studenter har utmerket seg faglig eller gjennom frivillige verv, samtidig som samarbeidspartnerne får mulighet til å knytte kontakter med fremtidens ledere.

- Det vi hører fra næringslivet er at de trenger unge og fremtidsrettede medarbeidere som huker av alle boksene. Det vil si akademisk sterke studenter med lederskapspotensial og et internasjonalt tankesett. Men vel så viktig, så etterspørres fremtidens ledere med engasjement for kontinuerlig utvikling og læring. Master Merit Society er en plattform for slike studenter, sier Janicke Rasmussen, Dean for Master of Science-programmene på Handelshøyskolen BI.

Med seg på laget har BI tre sterke selskapspartnere i Equinor, tidligere Statoil, Gjensidige og Deloitte, som alle mener Master Merits Society er et spennende konsept med gjensidige fordeler.

-For at vi som selskap skal lykkes med vår langsiktige strategi er vi avhengig av at vi får neste generasjon med på reisen. Morgendagens utfordringer krever nye og innovative løsninger, sier Mette-Lene Berger, Manager Attraction and Recruitment i Equinor.

Hun legger til at Master Merit Society kan bidra til å synliggjøre karrieremuligheter i Equinor og skape dialog med en attraktiv gruppe studenter, i tillegg til å fylle et gap som går på oppfatningen om selskapet og hva de faktisk gjør.

Gjensidige trekker frem at studentene får innblikk i hva slags kompetanse næringslivet faktisk behøver, mens selskapet får en pekepinn på hvordan kommende generasjon tenker og hva som er viktig for dem, samt en rekrutteringskanal på sikt.

- For oss treffer vi en gruppe studenter med en kompetanse og bakgrunn som er viktig for oss både på kort og lang sikt. Denne gruppen er både potensielt våre fremtidige medarbeidere, men også potensielle kunder for fremtiden. Det å kunne inngå et samarbeid med en målgruppe hvor vi både kan teste ut forretningsmessige ideer og samtidig få vist hvordan de kan bruke sin kompetanse hos oss er en unik mulighet og en vinn-vinn situasjon, sier Siri Conradi Leder for Employer branding og rekruttering i Gjensidige.

Deloitte er av samme oppfatning. 

-BI er en viktig utdanningsinstitusjon for Deloitte og studentene derfra er en kritisk kilde til rekruttering for oss, både i dag og i fremtiden, sier Maria Brevik, HR-manager i Deloitte.

Master Merits Society ble offisielt lansert tirsdag 29. mai på Campus Oslo i Nydalen. 

Fakta om Master Merit Society:

Opptak i Master Merit Societe er basert på  studentenes akademiske utmerkelser og er utelukkende forbeholdt Masterstudenter på heltid som nylig har blitt utnevnt på Dean’s list, innrullert på masterprogrammet QTEM eller innehar lederverv i organisasjoner knyttet til masterstudiene.

Equinor, tidligere Statoiler et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Equinor, tidligere Statoil, har 20.000 ansatte som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Selskapet er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi.

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs med om lag 3.800 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. Norge tilbyr Gjensidige også bank, pensjon og sparing.

Deloitte er en av verdens største leverandører av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester, med 244 400 ansatte i over 150 land.

;
Du kan også se alle nyheter her.