-

Styrker forsknings­samarbeid i Oslo-regionen

16. mai 2018

Handelshøyskolen BI har sammen med Universitetet i Oslo (UiO) og Institutt for energiteknikk (IFE) signert en avtale om å styrke forskningssamarbeidet i Oslo-regionen innenfor energisektoren.

– Satsning på innovasjon og forskning på tvers av institusjoner er avgjørende for å lykkes med verdiskapning i Oslo-regionen. Ved å kobleøkonomiske, poliske og organisatoriske spørsmål knyttet til olje og gass, elektrisitet og det grønne skiftet skaper vi ny kunnskap som blir viktig for fremtiden, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Det nye samarbeidet vil være en katalysator for nye initiativ og samtidig ha en koordinerende effekt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Næringslivet har i mange år organisert seg i regionale klynger, der de utveksler kunnskap og gjensidig styrker hverandre. Partene synes det er på høy tid at forsknings- og utdanningsinstitusjoner lærer av næringslivet, gjennom å bygge en tematisk og regional kunnskapsklynge.

– Resultatet er en meget sterk akademisk klynge i Oslo-regionen hvor vi kombinerer ny teknologikunnskap med kunnskap om økonomi, politikk og forretningsmodeller inn mot energisektoren, sier Amir Sasson, direktør for forskningsadministrativ avdeling ved Handelshøyskolen BI.

IFE ser muligheter for å kunne delta i større prosjekter enn tidligere i konkurranse med store internasjonale aktører gjennom en klynge med kunnskapsinstitusjonene på Østlandet.

– Fra IFEs side er vi svært positive til dette samarbeidet. Vi har kompetanse, nettverk og fasiliteter som komplementerer og utfyller hverandre godt. Koblingen mellom de tekniske forskningsmiljøene og miljøene på BI med unik kompetanse på det forretningsmessige er en ny og spennende mulighet. Vi har stor tro på at våre tre forskningsmiljøer til sammen skal levere ny kunnskap som har både akademisk og teknisk tyngde, og som svarer på industrien og næringslivets kommersielle behov, sier Martin S. Foss, forskningsdirektør ved IFE.

For UIO, har energi formelt vært et satsingsområde siden 2012, med fokus på hvilken rolle energiforbruk kan ha på globale klimaendringer og miljøutfordringer.

Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi, har stor tro på samarbeidet mellom de tre aktørene.

– UiO:Energi ble opprettet med en visjon om, sammen med partnere i regionen, å sette Oslo på kartet innen energiforsking og -utdanning. Avtalen mellom BI, IFE og UiO er et viktig steg mot det målet. Å løse verdens energi- og klimautfordringer krever tverrfaglig kunnskap, og de tre institusjonene utfyller hverandre på en meget god måte.

Bakken påpeker at det er et godt tidspunkt for å bygge en slik allianse.

– Oslo kommune er stadig mer offensive innen områder som bærekraft, fornybar energi, klima og miljø, og de ønsker et tett og godt samspill med forsknings- og utdanningsinstitusjonene i regionen. Byen er jo også kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019, og neste år vil være en glimrende mulighet til å vise frem mye av det spennende som skjer i og rundt Oslo. Da er det helt klart en fordel at institusjonene er godt koordinert seg imellom!

Fakta om samarbeidet:

Institutt for energiteknikk (IFE) står sentralt i internasjonal energi- og sikkerhetsforskning på en rekke områder innen fornybar energi, petroleums- og nukleærteknologi og utvikler nye teknologiske løsninger for næringsliv og myndigheter i over 30 land. IFE har betydelig aktivitet innen nukleærmedisin og utvikling av nye typer legemidler.

Universitetet i Oslo (UiO) er Norges eldste og høyest rangerte universitet. UiO er et breddeuniversitet – med åtte fakulteter, to museer, 28.000 studenter og over 6000 ansatte – og et ledende europeisk forskningsuniversitet, med rundt halvparten av Norges tildelinger fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) og Sentre for fremragende forskning.

Handelshøyskolen BI er en privat non-profit stiftelse dedikert til forskning og utdanning. BI er Europas nest største handelshøyskole med en lang erfaring innen opplæring i forskning og utdanning i energisektoren. BI er en av de få handelsskolene i verden som er "tripple crown" akkreditert, og innehar de viktigste akkrediteringene i USA, Storbritannia og EU.

;
Du kan også se alle nyheter her.