-

Vinner av årets markedsfører i Trondheim ble UKA 17

23. mai 2018

En av hodene bak denne suksessen er student ved BI - campus Trondheim.

Hvert år arrangeres Markedskonferansen i regi av Trondheim markedsforeningen, hvor markedsførere fra hele regionen samles for å dele kunnskap, bygge nettverk og la seg inspirere. På konferansen blir også Robert Millar-prisen delt ut til årets markedsfører. I år gikk prisen til UKA 17.

UKA er en studentdrevet kulturfestival i Trondheim som gjennomføres hvert andre år i hele oktober. Noen av høydepunktene fra UKA 17 var Astrid S, Martin Garrix og Highasakite. Bak denne suksessen lå det en god og gjennomtenkt markedsføringsstrategi. Nestlederen for PR og markedsføringsgruppa var BI-studenten Line Bjerkset Larssen.

Line går andre året på markedsføringsledelse og har brukt store deler av fritiden sin i PR gruppa. Line og styret på syv personer startet prosessen med å legge en overordnet strategi, definere mål og milepæler. Sammen med gjengen i PR-styret rekrutterte hun flere, og til sammen ble det seks undergrupper som alle hadde forskjellige arbeidsoppgaver.

UKA 17 ville skape historie. Målet var å selge ut 85% av alle billettene, bruke 100-års jubileet i markedsføringen og forbedre seg i digitale kanaler. Her var stikkordene prøve og feile, og grundig analysere resultat og målretting av innleggene. Etter hvert lærte de hva de gjorde galt og hva som fungerte bra.

Juryens sier i sin begrunnelse at de lot seg imponere over den nærmest kirurgiske måten de har gått til verks for å gjøre 2017 bedre enn 2016. De satte seg realistiske og gode mål, planla og gjennomførte markedsaktiviteter, vurderte og tilpasset disse til ulike målgruppene - helt «by the book».

Line sier hun brukte mye av pensum hun hadde lært på BI og dette dannet grunnlaget for strategi og videre arbeid. Hun opplevde også at eksamen ble lettere da hun hadde knagger å henge teorien på. I tillegg til kjennskap og erfaring med teori, fikk hun også kunnskap om andre fagområder og miljøer.

Line anbefaler alle studenter å engasjere seg og våge å satse høyt i studietiden.

;
Du kan også se alle nyheter her.