-

Flest toppledere fra BI

22. juni 2018

En ny undersøkelse viser at Handelshøyskolen BI leverer flest toppledere til Norges 500 største selskaper. Hele 28 prosent har bakgrunn fra BI.

Undersøkelsen er gjennomført av Næringsforeningen i Trondheimsregionen og kartlegger utdanningsbakgrunnen til toppledere i Norges 500 største selskaper, målt etter omsetning. 

– BI har en stolt tradisjon med å utdanne norske ledere. Forskningsbasert utdanning fra de fremste miljøene internasjonalt innen finans, økonomi og ledelse, er vår styrke, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

Utgangspunktet for undersøkelsen er DN/Eniros liste over Norges 500 største bedrifter målt i omsetning i juni 2017. 142 av topplederne i disse bedriftene har en grad fra BI. 78 har en grad fra NHH og 71 har en grad fra NTNU.

Les sak i Dagbladet her (bak betalingsmur).

Økonomi på topp

På topp 100-listen har 21 av lederne primærutdanningen sin fra BI. Dette gjør BI til skolen med flest topplederkandidater blant de 100 største selskapene i landet. På andreplass kommer NTNU hvor 13 av topplederne har primærutdanningen sin fra, tett etterfulgt av NHH med 8 toppledere.

– BI har en ambisjon om å spille en nøkkelrolle i å bygge kunnskapsøkonomien gjennom å utvikle mennesker. I sterk internasjonal konkurranse om å tiltrekke seg og utdanne fremtidens ledere, er det viktig at norske utdanningsinstitusjoner er i front. Resultatene fra denne undersøkelsen gjenspeiler nettopp dette, og sammen forvalter vi et felles omdømme som utdanningsnasjon, sier Henjesand.

Undersøkelsen viser at 72 prosent av lederne har en grad innen økonomi og ledelse. Tilsvarende tall i 2010 var 60 prosent. 29 prosent av lederne i årets undersøkelse har utdanning innen teknologi og realfag.

Om topplederundersøkelsen:

  • Kartlegging av utdannelsesbakgrunn til topplederne i Norges 500 største virksomheter målt i omsetning.
  • Undersøkelsen er gjennomført seks ganger i perioden 2010-2018.
  • Topplederundersøkelsen 2018 er gjennomført i mai/juni 2018 av Næringsforeningen i Trondheimsregionen, ved prosjektmedarbeider Henrik Jenssen og kommunikasjonsansvarlig Kenneth Stoltz.
  • Resultatene er basert på datainnsamling gjennom spørreskjema på epost og infosøk fra virksomhetenes hjemmesider, LinkedIn og Atekst/Retriever.
  • Undersøkelsen er basert på regnskapstall innhentet i 2017.
  • Det tas forbehold om skifte av toppleder etter at redaksjonen var avsluttet.
  • Kilde: DN500-listen, Eniro Norge
;
Du kan også se alle nyheter her.