-

Line Lervik-Olsen ny instituttleder for markedsføring

28. juni 2018

Lervik-Olsen kommer fra stillingen som professor ved Institutt for markedsføring og tiltrer den nye jobben 1. august 2018. I sin nye jobb vil hun lede et fagmiljø i internasjonal toppklasse.

Line Lervik-Olsen blir instituttleder for markedsføring på Handelshøyskolen BI.

– Som ny prorektor for forskning og fagressurser jeg glad for at Lervik-Olsen blir med på laget som skal hevde oss enda sterkere på den nasjonale og internasjonale forskningsarenaen. Institutt for markedsføring har utviklet seg veldig bra en god stund nå, med toppforskere i verdensklasse og gode publiseringsresultater. Lervik-Olsen har lang og solid erfaring som vil komme godt med i det videre arbeidet, sier påtroppende prorektor for forskning og fagressurser, Hilde Bjørnland.

Lervik-Olsen har vært fast ansatt ved Handelshøyskolen BI siden 2003. Lervik-Olsen har undervist, veiledet og hatt fagansvar på bachelor og master-, samt veiledet på doktorgradsnivå. Hennes forskningsinteresser inkluderer blant annet service og innovasjon og hun har publisert i flere ledende tidsskrift. Hun har hatt flere sentrale verv og roller på instituttet og i andre fagmiljøer.

–  Dette ser jeg virkelig fram til. Gjennom lang tid på instituttet kjenner jeg både kollegaer og BI godt. Jeg er stolt av å være en del av dette fagmiljøet og glad for å kunne bruke min kompetanse til å bygge videre på et solid fundament, sier påtroppende instituttleder Line Lervik-Olsen.

Lervik-Olsen har en mastergrad i Internasjonal hotell- og reiselivsadministrasjon fra Universitetet i Stavanger og Florida International University og en doktorgrad i markedsføring fra Handelshøyskolen BI. Deler av doktorgradsperioden tilbrakte hun ved University of Michigan.

;
Du kan også se alle nyheter her.