-

Pilotprosjekt fra NOKUT

14. juni 2018

NOKUT har gjennomført en pilot for å prøve ut og høste erfaringer med tilsyn av kvalitetsarbeidet til universiteter og høyskoler etter den nye studietilsynsforskriften som trådte i kraft i 2017.

Handelshøyskolen BI takket ja til å ta delta i pilot-prosjektet sammen med de andre vitenskapelige høyskoler i Norge, både de private og de statlige.

Den sakkyndige komiteen som besøkte oss i november 2017 var bedt om å vurdere BI opp mot de 6 kravene til det systematiske kvalitetsarbeidet, slik de er formulert i § 4-1 i den nye forskriften. Tilsynet i denne piloten skulle ikke vurdere den faktiske kvaliteten på programmene, men snarere hvordan institusjonen utfører sitt kvalitetsarbeid.

BI har hele tiden vært positiv til endringene i tilsynsmodellen som NOKUT har foretatt med den nye forskriften som endrer tilsynet og i sterkere grad enn før vektlegger det helhetlige kvalitetsarbeidet ved institusjonene.

Ordinært tilsyn i 2020

NOKUTs vurdering er at BI trenger mer tid på å implementere den nye forskriften. Det betyr at NOKUT vil gjennomføre et ordinært tilsyn med BIs kvalitetsarbeid i 2020, basert på de erfaringene som er høstet av pilotprosjektet.

Komiteen har fremhevet områder der det jobbes godt, men har konkludert at BI på flere punkter ikke har kommet langt nok i å implementere kvalitetsarbeid i samsvar med den nye vedtatte forskriften fra 2017.

Veien fremover

BI har vurdert komiteens tilbakemeldinger grundig, og har allerede igangsatt arbeid med å gjøre forbedringer. Komiteen har kommer med flere relevante og gode anbefalinger som vi skal bruke til å gjøre kvalitetsarbeidet på Handelshøyskolen BI enda bedre i fremtiden.

Nå skal vi fortsette vårt kontinuerlige forbedringsarbeid, og ikke minst dokumentere at vi oppfyller alle kravene til et systematisk kvalitetsarbeid når NOKUT foretar et ordinært tilsyn i 2020.

;
Du kan også se alle nyheter her.