-

BI blant de 100 beste på global FT-rangering

10. september 2018

Handelshøyskolen BI oppnår en 87. plass med sin Master of Science in Business (Siviløkonomstudiet) på Financial Times’ rangering av verdens 100 beste Masters in Management-programmer i 2018.

Rangeringen er blant annet basert på kandidatenes lønns- og karriereutvikling etter endt studie, antall ansatte med doktorgrad, kvinneandel i styre, fagstab og blant studentene, samt en rekke kriterier som måler grad av internasjonalisering i organisasjonen, i utdanningen og blant studentene.

– Rangeringer som dette er verdifulle for oss og synliggjør BI internasjonalt. De er med på å avgjøre vår evne til å tiltrekke oss de beste fagressursene og de beste studentene, noe som igjen gjør at vi er attraktive som samarbeidspartner for næringsliv og andre utdanningsinstitusjoner, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

Årets rangering er utvidet med fem nye konkurrerende skoler.

– Samtidig som konkurransen om plassene på denne rangeringen øker, veier lønnsnivå og lønnsøkning forholdsvis tungt. Selv om vårt langsiktige mål er å klatre på denne listen, er det vanskelig å konkurrere på akkurat disse kriteriene sammenlignet med for eksempel England, Tyskland og Frankrike. Det gir oss derimot motivasjon for å fortsette den langsiktige innsatsen til hele organisasjonen. Med i overkant av ca. 15.000 handelshøyskoler verden over er det et kvalitetsstempel i seg selv å være på listen, sier Henjesand.

I 2017 ble BIs siviløkonomutdanning rangert på en 77. plass av totalt 95 skoler. I 2016 ble BIs programmet rangert på en 71. plass av totalt 90 rangerte skoler, og i 2015 havnet BI på en 73. plass blant henholdsvis 80 skoler.

- For våre studenter betyr dette at de gradueres fra en handelshøyskole som har høy anerkjennelse internasjonalt. Det er også en bekreftelse for virksomheter som rekrutterer våre kandidater, at de får den beste kompetansen når de rekrutterer fra BI, sier Janicke Rasmussen, Dean Master ved Handelshøyskolen BI.

Om rangeringen:

FT har 9 programrangeringer, og BI deltar i fem av disse: Masters in Finance, Masters in Management (BI er rangert med sitt siviløkonom-program), Executive Education - Open, Executive Education -Customised, Executive MBA og European Business School Rankings.

;
Du kan også se alle nyheter her.