-

Posisjonerer seg for fremtiden med ny digital toppskole-allianse

1. november 2018

Som en av seks ledende internasjonale handelshøyskoler inngår BI i en ny allianse for å møte etterspørselen etter nye og fleksible læringsformer. Målsettingen er å styrke den digitale konkurransekraften i det globale etterutdanningsmarkedet.

Den nye alliansen består av Imperial College Business School, ESMT Berlin, The Lee Kong Chian School of Business of Singapore Management University, EDHEC Busines School, Ivey Business School og Handelshøyskolen BI.  fome 3

- Livslang læring betinger oppdatert kunnskap levert på en fleksibel måte. BI inngår derfor i et samarbeid med ledende internasjonale handelshøyskoler for å styrke bruken av teknologi i utviklingen av nye læringsmodeller. Dette skal gjøre oss enda mer relevante og attraktive som kompetanseleverandør både nasjonalt og internasjonalt,  sier rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI.

Teknologiselskapet Insendi står bak utviklingen av en ny plattform, som er laget slik at de ulike medlemsskolene kan skreddersy studietilbud tilpasset sin egen kursportefølje og spesialkompetanse.  Et av hovedmålene er å kunne tilby digital undervisning som et fullgodt alternativ til tradisjonell klasseromsundervisning, og møte den økte etterspørselen etter mer fleksible undervisningsalternativer på tvers av landegrenser. Læringsplattformen vil ta i bruk ny teknologi med funksjoner med fokus på større grad av aktivitet og interaksjon for å styrke læringsutbytte.

- Vi arbeider kontinuerlig for å utvikle innholdet i programmene våre og hvordan vi leverer disse. Kombinasjonen av en internasjonalt ledende fagstab, krevende kunder og studenter og internasjonale samarbeidspartnere, skal gjøre oss enda bedre i stand til å levere utdanning som former individer, virksomheter og samfunnet for framtiden, sier Henjesand. 

Partnerne vil fortsatt være konkurrenter på det internasjonale utdanningsmarkedet, samtidig som de samarbeider om å utvikle de beste studietilbudene på nett for studenter og kursdeltakere. For BI er dette et konkret tiltak for å møte nye behov i markedet og økende internasjonal konkurranse.

I motsetning til tidligere internasjonale kurssamarbeid som tradisjonelt har vært styrt av utveksling mellom vertskapsinstitusjoner, vil den nye alliansen også produsere og dele digitale læringselementer på tvers av landegrenser.

- Vi tar internasjonalisering og digitalisering et steg videre ved å inngå strategiske partnerskap i en global skala. At BI blir invitert inn i en slik allianse med andre toppskoler, viser at vi måles mot en internasjonal standard og er attraktive å ha med på laget, sier Henjesand.

BI var første skole ut på den nye Insendi-plattformen denne høsten med oppstart av kursene «Leading in digitalized workplaces» og «Applied marketing analytics».

;
Du kan også se alle nyheter her.