-

Gjennomførte 18 eksamener i løpet av et semester

18. oktober 2018

20 år gamle Arvin Matre tok en bachelor-grad på to år. Nå er han tildelt Presidential Scholarship ved BI og tar to mastergrader samtidig.

Matre har noen hektiske semestre i vente.  Samtidig som han er en av 80 nye studenter fra hele verden som starter på den nye mastergraden i Business Analytics, tar han en master i «Business» med spesialisering i finans ved Norge Handelshøyskole i Bergen (NHH).

Talentsak

- Jeg så på det som veldig verdifullt at MSc in Business Analytics fokuserer på anvendelse av kunnskap.  De fleste av fagene i programmet er direkte relevante for arbeidslivet, noe som ikke alltid er like klart når man tar et studium, sier Matre som ble oppfordret til å ta akkurat denne masteren etter å ha vært i kontakt med flere potensielle arbeidsgivere.

- Man åpner man for å skrive masteroppgaven i et samarbeid med bedrift. Det er også spennende at halvparten av studentene som tar masteren er fra utlandet, noe som gjør den svært internasjonal, legger han til. 

Matre har tross sin unge alder fullført både videregående skole og tatt en bachelor i økonomi og administrasjon på BI på to år, med A i snitt.

- BI har et viktig samfunnsansvar ved å utdanne flere tusen mennesker hvert år, noe jeg og mange andre drar nytte av. Nå har jeg også mottatt Presidential Scholarship, som betyr at jeg ikke behøver å betale skolepenger. Skolen signaliserer at den belønner dedikerte studenter, noe jeg liker, sier den ambisiøse studenten som ønsker å jobbe i et konsulentselskap eller banknæringen i fremtiden.

Presidential Scholarship Ceremony 2016

Stor kapasitet

Selv om planen først og fremst er å fullføre de to studiene, vil han få bruk for god studieteknikk og tidligere erfaring med å håndtere mye pensum og mange eksamener på kort tid.  På det meste gjennomførte Matre 18 eksamener i løpet av et semester. I tillegg har han en deltidsjobb i private equity-selskapet Credo Partners.

- Jeg vil tro at hverdagen min var strukturert som en vanlig student, med skole og jobb på dagen, og andre aktiviteter på kvelden. Det faglige delte jeg opp i tre økter på 2,5 timer spredt utover dagen, noe som funket bra for meg. Utenom det spilte jeg fotball eller trente andre fotballspillere på yngre årskull. Det var en fin avkobling.

Talentsak

Den største utfordringen har imidlertid vært å få timeplanen og eksamensdatoer til å gå opp.

- Noen ganger måtte jeg ta to eksamener på én dag, men de ansatte i administrasjonen på BI var flinke til å koordinere dette slik at jeg fikk en pause mellom eksamenene, sier han.

Krever analytiske ferdigheter og god forretningsforståelse

Dean for BIs masterprogammer, Janicke Rasmussen, oppfordrer studenter til å fokusere på utvikling av ferdigheter fra dag én.

- Studentene får mye igjen for jevnt og strukturert arbeid gjennom hele semesteret når eksamenstiden kommer. Evnen til å håndtere arbeidsoppgaver på en strukturert og tidseffektiv måte er en av mange ferdigheter som er viktig når man konkurrerer om de beste jobbene i et stadig tøffere og mer internasjonalt arbeidsmarked. Det er viktig å være bevisst på hva slags ferdigheter og kompetanse man kan tilby fremtidig arbeidsgiver, sier Rasmussen.

Janicke Rasmussen

Business Analytics et tverrfaglig masterprogram med fokus på analytiske ferdigheter og forretningsforståelse. Studentene skal også løse reelle problemstillinger gjennom internships og konsulentarbeid i samarbeid med bedrifter.

- I Business Analytics-programmet spesifikt har vi fokusert mye på utviklingen av ferdigheter som er viktig i et fremtidig perspektiv.  Responsen i markedet har vært veldig bra, og vi har satt høye kriterier for opptak. Det har vært viktig i prosessen å kommunisere at dette studie ikke er «for alle», og vi har hatt et fokus på å sikre best mulige læringsmiljø gjennom utvelgelsesprosesser. Derfor er vi sikre på at kvaliteten på de studenter som nå begynner er høy, sier hun. 

 

;
Du kan også se alle nyheter her.