-

5 millioner tildeles prosjektet SUSTAIN

12. november 2018

SUSTAIN er et samarbeid mellom BI, Jimma University i Ethiopia og Mzumbe University i Tanzania, og vil pågå i perioden 2019-2023.

Klassebilde Mzumbe- Vi gleder oss til å starte opp dette prosjektet som er i tråd med utviklings- og bistandsministeren Nikolai Astrup sin politikk, sier professor Caroline Ditlev-Simonsen og professor Marianne Jahre.

Ditlev-Simonsen har ansvaret for samarbeidet med Mzumbe University, School of Business, mens Jahre har ansvaret for samarbeidet med Jimma University, College of Business and Economics. Nå har de fått midler gjennom NORPART 2018 til å gjennomføre et felles prosjekt.

SUSTAIN skal bidra til bærekraftmålene (SDG), som også er en del av BIs strategi. Prosjektet skal fremme internasjonal forståelse, interkulturell kompetanse og bygge opp internasjonale nettverk for faglige og studenter i de tre landene.

- Et sentralt tema vil være forretningsutvikling. Vi vil behandle spørsmål knyttet til forsyningskjeder, miljø, fornybar energi, transport, digitalisering, helse og korrupsjon, forteller Ditlev-Simonsen.

I tillegg til fagsamarbeid som revidering av eksisterende undervisningsprogram og felles utvikling av nye kurs, skal det etableres et utvekslingsprogram for mer enn 150 studenter. Det vil også bli arrangert konferanser og seminarer. Samarbeid med næringsliv, frivillige organisasjoner og myndigheter er et sentralt element i prosjektet.

;
Du kan også se alle nyheter her.