-

Skal lede utvalg

28. november 2018

Professor Sigrid Røyseng skal lede et modell- og metodeutvalg for kunstnerundersøkelser. Førsteamanuensis Irina Eidsvold-Tøien er også med i utvalget.

I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med kunstnermeldingen etableres et eksternt utvalg som skal gi råd om innrettingen av fremtidige undersøkelser av kunstneres arbeids- og levekår.

Utvalgets medlemmer

  • Leder professor Sigrid Røyseng, kultursosiologi ved Norges Musikkhøgskole
  • Forsker Anders Barstad, gruppe for demografi og levekår, Forskningsavdelingen i SSB
  • Professor Trine Bille, kulturøkonomi ved Copenhagen Business School
  • Førsteamanuensis Irina Eidsvold-Tøien, rettsvitenskap og kulturell og kreativ næring Handelshøyskolen BI
  • Dr. Erik Peurell, verksamhetssamordnare ved Myndigheten för kulturanalys, Stockholm
  • Seniorforsker Mari Torvik Heian, kulturpolitikk og kultursosiologi, Telemarksforsking

For mer informasjon les mer på Regjeringen.no

;
Du kan også se alle nyheter her.