-

Med i ekspertgruppe for enklere merverdiavgift

27. januar 2019

Førsteamanuensis Anders Mikelsen er en av tre i ekspertgruppe satt ned av Finansdepartementet som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere.

Ekspertgruppen som står og smiler, 4 personer

– Merverdiavgiften bringer inn 300 milliarder til staten i året. Så avgiften er av stor betydning for velferdsstaten og næringslivet, og en ikke ubetydelig kostnad for oss alle som forbruker, sier Anders Mikelsen.

Gruppen skal komme med minst en anbefaling som ikke påvirker statens inntekter fra avgiften og minst ett forslag som gir økte inntekter fra avgiften. Den skal også vurdere om det å bruke ulike satser er den beste måten å ivareta hensyn som for eksempel inntektsfordeling, folkehelse og miljø.

– Det er en stor ære å få være med å bidra som premissleverandør når forenklinger i dette systemet skal vurderes. Det er også en anerkjennelse av det fagmiljøet BI over mange år har bygget opp innen skatt og avgift. Jeg gleder meg til å ta fatt, fortsetter Mikelsen.

Ekspertgruppen består av:

Anders Mikelsen, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, BI

Vidar Christiansen, professor emeritus, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Vibeke Hammer Madsen, tidligere administrerende direktør i Virke

Utredningen skal leveres senest 15. mai 2019.

Les mer på regjeringens sider.

;
Du kan også se alle nyheter her.