-

Kulturministeren mottok BI-rapport om digitalisering

1. februar 2019

På oppdrag for Kulturdepartementet har Center for Creative Industries ved Handelshøyskolen BI i samarbeid med Menon Economics gjennomført en utredning av den økonomiske utviklingen av det norske musikkfeltet de siste ti årene.

Torsdag ble rapporten  "Hva nå – digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje" overrukket statsråd Trine Skei Grande.

Trine Skei Grande

- Dette er akademisk nybrottsarbeid vi er veldig for. Musikkbransjen var tidlig digitalisert og Norge og Norden har vært helt i front for vi er en teknologisk befolkning. Nå begynner musikkbransjen å oppleve de konsekvensene som ligger i digitaliseringen, sa statsråden i forbindelse med presentasjonen på BI.

Skei Grande understreket at digitalisering nå er realiteten musikkbransjen må forholde seg til, og at rapporten er et steg på veien for å rigge til en ny politikk for en digital hverdag.

- Vi får ikke puttet dette tilbake på flaska, vi får ikke ikke folk til å kjøpe cder igjen, sa Venstre-lederen.

Salget av norsk musikk går ned

Et av hovedmålene med rapporten har ifølge førsteamanuensis Irina Eidsvold-Tøien, som har ledet utredningen, vært å kartlegge musikkfeltet og hvordan digitaliseringen har påvirket verdisystemet, markedsstrukturene og konkurransesituasjonen, i tillegg til å se på hvordan økonomiske verdier skapes og fordeles mellom de ulike aktørene.

Trine Skei Grande

Et av hovedfunnene i rapporten er at selv om det totale musikkmarkedet i Norge har hatt god vekst siden 2011, har norske artister og rettighetshavere fått tøffere kår. Markedet har vokst fra fem til 7,6 milliarder i perioden, mens andelen salg av norsk musikk går ned fra 39 til 33 prosent, noe digitale strømmetjenester får mye av skylden for.

-Fire av ti nordmenn har strømmetjenester som sitt førstevalg for til å lytte til musikk. Omsetningsandelen for norsk innspilt musikk gikk ned i 2009,  altså rett etter lanseringen av Spotify.  Inntektene til  opphavere , utøverkunstnere og plateselskapene utgjøre nå en mindre andel av total omstrningen i muisikkmakredet enn tidligere, sa Eisdvold-Tøien under presentasjonen.

Du kan lese hele rapporten her.

 

;
Du kan også se alle nyheter her.