-

Rekordmange masterstudenter ønsker BI Internship

15. februar 2019

Fredag 1.februar hadde første års masterstudenter søknadsfrist for valgfaget BI Internship. Med 295 søkere er antallet nær doblet fra fjorårets opptak.

I januar ble det avholdt en Company Fair der 195 studenter og 28 bedrifter var tilstede. Her var det informasjon om valgkurset og anledning for de to deltakergruppene til å bli kjent med hverandre – et arrangement som høstet positive tilbakemeldinger i ettertid.

I år har vi gjort vesentlige endringer i opptakskravene til valgfaget BI Internship Master, noe som har åpnet opp for at enda flere studenter får muligheten til å oppleve gjensidig læring og erfaringsutveksling hos bedrifter og organisasjoner. Noen av de mest vesentlige endringene er at det ikke lengere er et tak på hvor mange studenter som kan få tilbud om plass på kurset. I tillegg kan studentene nå søke seg til bedrifter og organisasjoner etter fritt ønske – gitt at de er kvalitetssjekket av BI Internship Team.

Det stilles tydeligere krav til hva som forventes av studentene når de er ute i bedrift eller organisasjon. Et godt samarbeid mellom faglige og BI Internship teamet har sørget for nye læringskontrakter som setter krav til både studenter og bedrifter.

Neste steg for studentene er å delta på et obligatorisk Employability Course. Her vil fokus være å hjelpe studentene med å bli bevisst sine kompetanser, slik at de tydelig klarer å kommunisere hva de faktisk kan tilby i et BI Internship. Målet med dette kurset er at studentene skal ha best mulig utgangspunkt når de skal i gang med å kontakte bedrifter.

BI Internship startet opp som et valgfag for bachelorstudentene i Oslo i 2011, og har siden spredt seg til å være et tilbud ved alle campusene og også for masterstudenter. 

Medio mai blir det klart hvor mange masterstudenter som får endelig tilbud om BI Internship som valgfag.

Les mere om BI Internship her.

;
Du kan også se alle nyheter her.