-

Får pris av topptidsskriftet innen International Business

29. mars 2019

Forskningsprofessor Gabriel R. G. Benito får pris av Journal of International Business Studies (JIBS) for sitt mange og betydningsfulle artikkelbidrag til tidsskriftet.

– Dette er en anerkjennelse for den solide forskningskvaliteten av Prof. Benitos arbeid over år, og setter instituttet på kartet som et relevant og attraktivt sted å jobbe og besøke, sier professor Randi Lunnan som er leder for institutt for Strategi og entreprenørskap.

Benito får utmerkelsen i forbindelse med at Journal of International Business Studies (JIBS) er inne i sin femtiende årgang i år. Academy of International Business, den ledende foreningen av forskere innen International Business som står bak JIBS, feirer jubileet med å dele ut priser til forskerne som har publisert mest i tidsskriftet gjennom tidene.

– Jeg nådde ikke opp til den gjeveste Gold Medal kategorien - den ble bare tildelt 16 forskere - men ble sammen med 104 andre tildelt en Silver Medal. Det er likevel celebert selskap, og jeg er jo stolt over å ha kommet med, forteller Benito.

Tidsskriftet er på Academic Journal Guide rangert i den øverste kategorien 4* Journals of Distinction sammen med noen få andre verdensledende tidsskrifter innenfor sine felt.

– Det er svært vanskelig å komme inn i JIBS, og artiklene det publiserer blir ofte sitert, så bidragene er gjennomgående av høy kvalitet, fortsetter Benito.

Har du jobbet målrettet for å publisere i JIBS og andre tidsskrifter på dette nivået? I så fall hva har det hatt å si for måten du har måttet jobbe på?

– Publisering på dette nivået (ABS 4*) er krevende. Problemstilling og teorigrunnlag må ha nyhetsverdi, og forskningsdesign, data, og analyse må være av høy kvalitet. Men, systemet er rigget for å unngå aksept, og som oftest blir det «stang ut». Min oppskrift har vært enkel; jobbe sammen med flinke kolleger, og å prøve, igjen og igjen og igjen. Jeg er veldig vant til å motta avslagsbrev.

– Hva er ditt forhold til dette tidsskriftet spesielt?

– Mye av min forskning er innenfor International Business, og dermed står JIBS helt sentralt i mitt profesjonelle liv. Det er det ubestridte topptidsskriftet på området. Jeg har hatt diverse roller der gjennom årene; i tillegg til å være «Reviewer», satt jeg i Editorial Review Board noen år, og er nå inne i min femte periode (hver periode varer to år) som Consulting Editor. Da faller det ofte i min lodd å skrive avslagsbrevene.

– Er det noen av arbeidene du er spesielt stolt av?

– Det arbeidet jeg er mest stolt av er nok min aller første JIBS-artikkel som jeg skrev sammen med Geir Gripsrud, professor emeritus på BI. Da tenkte jeg at den antakelig kom til å bli min eneste, men så er det blitt ytterligere seks artikler i JIBS – så langt….

;
Du kan også se alle nyheter her.