-

Oljefondet gir millionstøtte til prestisjeforskning på BI

28. mars 2019

I løpet av de siste åtte årene har Institutt for Finans ved Handelshøyskolen BI mottatt i overkant av 60 millioner kroner i eksternfinansiert forskning.

Statens Pensjonsfond Utland står for halvparten av disse midlene gjennom Det norske finansinitiativet (NFI) for å fremme forskning og publikasjoner i verdens mest anerkjente tidsskrifter.

Den overordnede målsetningen er å styrke det vitenskapelige grunnlaget for den langsiktige forvaltningen av Statens pensjonsfond utland innen områder av spesiell relevans, som blant annet porteføljeteori, aktivaprising, selskapsfinans og eierstyring.

– Vi forvalter fondet på vegne av nåværende og fremtidige generasjoner nordmenn. Vi tror at vi på sikt vil få mye igjen for å ha sterke forsknings- og undervisningsmiljøer i finans i Norge, Lise Lindbäck, Global Head of Investment Advice i NBIM.

Hun mener at ordningene gir verdifull innsikt og kan bidra til å styrke den akademiske diskursen om vår forvaltning av fondet.

– I tillegg vil solid forskningsbasert finansundervisning bidra til et sterkere og bredere rekrutteringsgrunnlag for både oss og resten av finansindustrien. I så måte er det norske finansinitiativ vår mest langsiktige investeringsstrategi, sier Lindbäck.

Den eksterne forskningsfinansieringen gjør det mulig for BI å konkurrere på det internasjonale jobbmarkedet og tiltrekke seg de beste fagkreftene innen finans.  Bloomberg

– Studentene i Norge får unik tilgang til verdenslende forskning og innsikt. NFIs høye standarder har hjulpet instituttet med å styrke kvaliteten på forskningen og undervisningen, sier Instituttleder Richard Priestley ved institutt for finans.

 I tillegg til å støtte rekrutering, belønner NFI-ordningen fremragende forskningsbidrag av fakultetsansatte i Norge gjennom en publikasjonsbonusordning på inntil 400 000 kroner per forfatter i de tidsskriftene som er høyest ansett.bøker_bibliotek_FAN2012065

Ordningen gir fakultetsansatte incentiver til å produsere forskning av høy kvalitet innenfor finansiell økonomi, samt å få den antatt for publisering av internasjonale, fagfellevurderte tidsskrifter.

– Vi er glade for at NFIs incentivordninger brukes flittig av finansfakultetet på BI. Vi følger spent med fra sidelinjen. Vi er fornøyde med at BI lykkes med å rekruttere nye fakultetsmedlemmer på det internasjonale arbeidsmarkedet, som vi vet er svært konkurransepreget, og at så mange av fakultetsmedlemmene har fått artikler antatt av anerkjente, fagfellevurderte tidsskrifter, sier Lindbäck.

Topp ti i Europa

Ifølge rangeringen til University of Texas at Dallas (UTD) blant verdens handelshøyskoler er

BI Europas niende beste på finans foran kjente skoler som Imperial College, Bocconi og Stockholm School of Economics. Rangeringen er basert på publikasjoner i tre av de mest anerkjente journalene innen finans de siste årene (2016-2019). Ingen andre norske skoler er inne på listen.Priestley, Richard 2

– Evnen til å rekruttere og beholde et toppfakultet i et så konkurransepreget marked er en bekreftelse på instituttets suksess og et resultat av hardt arbeid og dedikasjon til akademisk utmerkelse gjennom forskning og undervisning. NFI-programmet bidrar til dette, sier Priestley.

Databasen til UTD sporer publikasjoner i totalt 24 ledende tidsskrifter fordelt på ulike fagområder i perioden 1990 til 2019, og oppdateres kontinuerlig. Det er innen de tre ledende finanstidsskriftene «journal of finance», «journal of financial economics» og «the review of financial studies», BI hevder seg blant de aller beste.

Globalt er BI nummer 68 målt ut fra de samme kriteriene.

;
Du kan også se alle nyheter her.