-

Sterkt arbeidsmarked for BI-studenter

4. april 2019

Handelshøyskolen BIs arbeidsmarkedsundersøkelse for 2019 viser at kandidater med masterutdanning er svært ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Totalt 91,2 prosent av alle masterstudenter var i jobb seks måneder etter graduering. For nyutdannede siviløkonomer var tilsvarende tall 96,5 prosent.

– Dette er en bekreftelse på at våre studenter er svært attraktive og ettertraktet i arbeidsmarkedet. Tallene fra arbeidsmarkedsundersøkelsen viser verdien av et vitnemål fra BI, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Seks måneder etter graduering var 91,2 prosent av alle masterstudenter i jobb. Det er en økning på 3,5 prosentpoeng fra 2018. For siviløkonomene har andelen økt med 5,4 prosentpoeng fra 91,1 prosent i 2018 til 96,5 i 2019. Økningen er størst for internasjonale studenter hvor 83,7 prosent er i jobb seks måneder etter graduering, sammenlignet med 76,1 prosent i 2018.EMM og EBM Graduation

– Både næringsliv og offentlig sektor etterspør kandidater som evner å se helhet og sammenhengene i problemstillinger. Masterstudiene utdanner kandidater som evner å være både generalister og spesialister. Dette gjør studentene til gode problemløsere, sier Henjesand.

Lønner seg å søke jobb tidlig

Studenter som begynner å søke jobb før fullført grad får også jobb før de som begynner å søke etter graduering. 73,2 prosent av masterstudentene som gikk ut i 2018 hadde fått seg jobb før graduering. For siviløkonomstudenter var tallet 75,4 prosent.shaking hands ill_crop.jpg

Bank, finans og forsikring er fortsatt størst

Arbeidsmarkedsundersøkelsen viser at flest bachelor (22,5 prosent) og masterstudenter (16,7 prosent) fra BI jobber innen bank, finans og forsikring. For master er det like mange som jobber innenfor IT, Teknologi og telecom som innenfor bank, finans og forsikring.

Årets lønnsoversikt viser også en positiv økning for masterkandidater:

  • Lønn med bonus og andre tilleggsytelser siviløkonom: kr. 525 000 (endring fra i fjor: +2,5 %)
  • Lønn med bonus og andre tilleggsytelser master (inkludert siviløkonomer): kr. 515 000 (endring fra i fjor: +0,2 %)

Flere velger offentlig sektor

Tallene fra årets arbeidsmarkedsundersøkelse viser at privat sektor fortsatt er størst, men flere søker seg til offentlig sektor. 91,1 prosent av alle uteksaminerte kandidater oppgir at de jobber i privat næringsliv, mot 95,7 prosent i 2018. Samtidig viser tallene mer enn en dobling av antall studenter som velger offentlig sektor. For 2019 oppgir 8,9 prosent oppgir at de jobber i offentlig sektor, mot 4,3 prosent i 2018.

Mer opptatt av personlig utvikling

I undersøkelsen kommer det tydelig frem at studentene er mest opptatt av å søke en jobb der det er et godt arbeidsmiljø, muligheter for personlig- og faglig utvikling og at arbeidsoppgavene er interessante. Lønn basert på individuell innsats og muligheter for internasjonal erfaring ligger lenger ned på listen. Nesten 95 prosent av respondentene ser positivt på fremtiden for egen karriere.

– Samfunnet og arbeidslivet har endret seg mye de siste årene. Det er ingenting som tilsier at endringstakten vil avta. I dagens arbeidsmarked er det ikke lenger nok med grunnleggende fag og lang erfaring, hverken for økonomer eller for kandidater fra andre utdanninger. Dette er noe alle nyutdannede må være bevisste når de starter i sin første jobb. Alle arbeidstakere må aktivt tilegne seg ny kunnskap gjennom hele yrkeskarrieren for å kunne møte nye krav og forventninger i arbeidslivet, avslutter Henjesand.Inge Jan Henjesand

Fakta om BIs arbeidsmarkedsundersøkelse:

  • 3458 studenter mottok undersøkelsen.
  • Svarprosenten er 27,8 prosent, tilsvarende 961 personer.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 11. januar til 8. februar 2019.
;
Du kan også se alle nyheter her.