-

BI etablerer Centre for Ocean Business (OBZ)

12. april 2019

Handelshøyskolen BI har etablert et nytt forskningssenter for å fremme forretningsutvikling og bærekraftig drift av havnæringene.

Senteret skal være pådriver for innovasjon og kommersialisering innen havøkonomi og en arena som samler akademiske fagkrefter, industripartnere, investorer og myndigheter.

Ocean Business Centre Meeting

-Norge er posisjonert til a ta en strategisk rolle i de fremvoksende industriene i havnæringene på bakgrunn av erfaring fra de sterke klyngene innen olje og gass, shipping og maritime industrier, fiskeri og oppdrett. Målsetningen er å bygge en bro mellom forretningsdrift og bærekraft, sier professor Torger Reve som er leder for det nye senteret.

BI Centre for Ocean Business (OBZ) er et tverrfaglig forskningssenter med en klar ambisjon om å bidra til utviklingen av de mulighetene og ressursene som finnes i havet. Senteret vil samarbeide med ledende internasjonale institusjoner innen innovasjon og kommersialisering, start up og scale up. Internasjonale akademiske partnere inkluderer MIT og Berkeley i USA og Tsinghua University i Beijing. 

På listen over næringslivspartnere står en rekke kjente bedrifter som blant annet Torvald Klaveness, Kongsberg Gruppen, DNB, Aker Solutions, og Rev Ocean i tillegg til statlige organer som Utenriksdepartementet, Norges Sjømatråd og Eksportkreditt.

Ocean Business Centre Meeting

-Det nye forskningssenteret vil koble sammen ulike fagmiljøer og aktører inn mot havnæringene som kontekst. Fagkrefter fra BI vil bidra med ekspertise og forskning på kommersialisering av teknologi, nye forretningsmodeller, bærekraftig håndtering av ressurser og forståelse for de globale markedene innen havnæringene, sier rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI.

Oppdatert havstrategi 

Regjeringen lanserte i februar at de skal lage en oppdatert strategi som bygger videre på havsatsningen den la frem i 2017 sammen med stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.

-Det er vanskelig å se for seg et norsk næringsliv uten havet. Historien om Norge er historien om havet. Norge er lite land i verden, men vi er stormakt på havet. Det skal også være i fremtiden. Vårt forsprang til havs skal ikke være en sovepute, men et springbrett, sier Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen, som ønsker det nye forskningssenteret velkommen.

Det samme gjør Vidar Helgesen, regjeringens spesialutsending for bærekraftig havøkonomi.

-Det er et godt tillegg til det Norge kan om hav. Skal vi produsere mer fra havet, må vi også ta bedre vare på havet. Det er god økonomi i å bygge opp økosystemer, sier han.

Et av regjeringens satsningsområder innen hav i statsbudsjettet for 2019 er blant annet å støtte utviklingen av havteknologi og marin innovasjon i tillegg til bevilgninger for petroleum- og marin forskning 

Fakta om senteret:

  • BI centre for ocean business (OBZ) skal levere forskning og utdanningsprogrammer som er relevant for den globale havnæringen.
  • Forskningssenteret skal være en inkluderende arena for å dele erfaringer hvor ledelsen i selskapene kan få faglig påfyll, forske, publisere og undervise. 
  •  Samarbeidspartnerne består av følgende bedrifter:
;
Du kan også se alle nyheter her.