-

Gode søkertall til BI

25. april 2019

Årets søkertall til BI viser en fremgang på 11 prosent til BIs bachelorstudier sammenlignet med fjoråret. Dette er i hovedsak drevet frem av stor interesse for nye studier.

Campus Oslo Environment 50De nye bachelorprogrammene «business analytics», «digital kommunikasjon og markedsføring» og «organisasjonspsykologi, HR og ledelse», står for tilsammen 15 prosent av BIs totale søkermasse.

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand, er svært godt fornøyd med utviklingen.

– Det er gledelig at markedet har respondert så positivt på våre nye programmer. «Organisasjonspsykologi, HR og ledelse» seiler opp som en vinner dette året og har også evnet å tiltrekke seg flere kvinner enn på andre studier med en prosentandel på over 60 prosent.

Av BIs eksisterende programmer er det særlig Eiendomsmegling og Forretningsjus som opplever en økning.

Internasjonalt læringsmiljø

Alle BIs mastergrader undervises på engelsk. På bachelornivå er «Bachelor in business analytics» det andre studiet som i sin helhet undervises på engelsk. Interessen for å delta på dette er høy både fra norske og internasjonale studenter med nærmere 100 søkere.

– Dette er helt i tråd med BIs ambisjon om å tilby et internasjonalt læringsmiljø. Vi har i dag 10 prosent internasjonale studenter på våre heltidsstudier, og dette bidrar til å forberede våre masterkandidater til å jobbe i en internasjonal kontekst, sier Henjesand.

Nye mastergrader

De siste årene har BI hatt en strategisk satsing på innovasjon av studieporteføljen. Utvikling av kombinasjonsutdanninger og nye spesialistprogrammer er blant det som er lansert på både bachelor- og masternivå. Høsten 2019 lanserer BI tre nye masterprogrammer i «forretningsjus og økonomi», «applied economics» og «entrepreneurship and innovation». 

Sterke tall fra storbyene

BI – campus Bergen har mottatt 30 prosent flere søkere i år sammenlignet med 2018.  BI – campus Trondheim er opp 11 prosent, og BI – campus Stavanger er opp 14 prosent. Bachelorprogrammene i Oslo viser en oppgang på 4 prosent. 

Fakta:

  • Handelshøyskolen BI er med sine ca. 20.000 studenter Europas nest største handelshøyskole, og den eneste handelshøyskolen i Norge som har de tre mest prestisjefylte internasjonale akkrediteringene.
  • Hvert år har BIs bachelor- og masterprogrammer cirka 10.000 søkere.
  • Handelshøyskolen BI er ikke en del av Samordnet Opptak, og det er derfor mulig å søke helt frem til studiestart.

Immatrikulering Campus Oslo

;
Du kan også se alle nyheter her.