-

Globalt akseleratorprogram for teknologibedrifter

11. april 2019

Høsten 2019 lanserer Handelshøyskolen BI sammen med partnere GCE Ocean Technology, VIS, Verdane, Investinor og Argentum en ny runde av akseleratorprogrammet «100ScaleUPs».

-Det finnes mange teknologiselskaper i Norge, men kun et fåtall av disse klarer å rigge seg for internasjonal vekst. Her ligger det et stort potensial. Sammen med våre samarbeidspartnere har vi laget et program som bistår selskaper med å realisere deres internasjonale vekstambisjoner, sier professor Per Ingvar Olsen ved Handelshøyskolen BI.

Målet er å få med 10 nye selskaper som skal gjennom ulike moduler skreddersydd for å utvikle forretningsmodeller for internasjonal ekspansjon. Til forskjell fra det første programmet som ble arrangert høsten 2018 med kun norske teknologibedrifter, åpner den andre runden av programmet for at også internasjonale bedrifter kan få plass.

Den overordnede ambisjonen er at til sammen 100 selskaper har vært gjennom scale up-programmet i perioden 2018-2023. 

Per Ingvar Olsen

 

-Med 100ScaleUPs ønsker BI å bidra til å samle og mobilisere arbeidet med å bygge et økosystem for å støtte skalering og internasjonalisering av norske teknologiselskaper. Skalering av high-tech er en global konkurransearena som selskaper må forstå og rigge organisasjon til å delta i, sier Olsen.

Gjennom programmet bygger man en plattform hvor man kan kombinere akademisk kunnskap med praktisk erfaring fra investorer og entreprenører, samt anerkjente internasjonale miljøer fra Berkeley, Stanford og MIT i en strukturert prosess.

Nytt for året er også en valgfri kinesisk modul som følge av samarbeidsavtalen BI har med Tsinghua University om skalering av kinesiske bedrifter.

-Kina har høye ambisjoner og behov for teknologi som kan løse fremtidens utfordringer innen klima og den kommende eldrebølgen. Scale up-programmet representerer en unik mulighet for selskapene som er med å skalere raskt og effektivt i et av verdens største markeder, sier Professor Dequan Zhu, investor og styreformann ved Beijing-Tsinghua Industrial R&D Institute.

Han legger til at samarbeidet mellom Tsinghua og BI legger et solid grunnlag for norsk-kinesisk næringsutvikling og teknologisamarbeid.

Fakta om programmet:

  • Deltakerne skal i løpet av 12 uker gjennomgå 5-6 moduler som er strukturert med sikte på å tilpasse forretningsmodeller for internasjonal vekst.
  • En av modulene gjennomføres ved MIT i Boston, og en valgfri modul gjennomføres ved Tsinghua BI center for Innovation and Entrepreneurship i Beijing.
  • Første runde av 100scaleups ble arrangert høsten 2018 med åtte utvalgte norske teknologibedrifter
;
Du kan også se alle nyheter her.