-

Rekordår for vitenskapelig publisering

8. april 2019

2018 ble et rekordår for vitenskapelig publisering ved BI. Ansatte ved BI har bidratt til 376 vitenskapelig monografier, artikler og kapitler. Dette utgjør 451 publiseringspoeng i den norske publiseringsindikatoren (‘tellekantsystemet’).

Tidligere rekord var i 2016 da BI endte på 437 poeng. Totalt har 189 av BIs faglige ansatte bidratt som forfattere i den vitenskapelige produksjonen.

198 av arbeidene er et resultat av internasjonalt samarbeid, mot 160 i 2017. Det regnes som internasjonalt samarbeid hvis minst en av forfatterne på en publikasjon krediterer en utenlandsk institusjon.

310 av 376 publikasjoner i 2018 var tidsskriftsartikler, og 89 av disse ble publisert i tidsskrift på nivå 2 i tellekantsystemet. Andelen tidsskriftsartikler på nivå 2 økte fra 24% i 2017 til 29% i 2018.

Antallet artikler i tidsskrift på nivå 3, 4 og 4* i ABS-listen øker også kraftig. I 2018 var 16 av artiklene i tidsskrift som er rangert som 4*, mot åtte i 2017. 35 av artiklene var på nivå 4, mot 27 i 2017.

I tillegg har ansatte ved BI publisert 58 bokkapitler i vitenskapelige antologier og åtte monografier.

Publiseringspoeng per faglig årsverk

Summen av publiseringspoeng henger selvfølgelig sammen med antall faglige ansatte. DBH presenterer også tall for antall publiseringspoeng per ansatt i såkalte UFF-stillinger. I 2018 hadde BIs 1,28 publiseringspoeng per faglig årsverk, mens NHHs ansatte leverte i gjennomsnitt 1 poeng. MF vitenskapelig høyskole (tidligere Det teologiske menighetsfakultet) leverer flest publikasjonspoeng per faglige årsverk 2,28 poeng. Universitetet i Oslo har 1,84 poeng per faglige ansatte.

Les mer om publiseringspoeng i den norske UH-sektoren i nyhetsavisen Khrono.

;
Du kan også se alle nyheter her.