-

Overrakte rapport til Finansdepartementet

21. mai 2019

På oppdrag for Finansdepartementet overleverte professor Hans Robert Schwencke en ny rapport som viser forenklingsmuligheter for små aksjeselskaper.

Finansdepartementet ga 14. november 2018 professor Hans Robert Schwencke i oppdrag å utarbeide en juridisk forstudie om forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet. Rapporten fra forstudien har nå blitt overlevert Finansdepartementet.

- Rapporten til Finansdepartementet er et håndslag til næringslivet. Den gir mulighet for betydelige forenklinger i regnskapsmessige og skattemessige rapportering fra små aksjeselskaper, forteller professor Schwencke.

Les mer på regjeringen sine sider.

;
Du kan også se alle nyheter her.