-

Millionomsetning med internship i egen bedrift

5. juni 2019

Gründerne og BI-studentene bak oppstartsbedriften Pineapple Sponsor klarte i forbindelse med entreprenørfaget «internship i egen bedrift», som Handelshøyskolen BI tilbyr bachelorstudenter, å nå første delmål om en million i omsetning.

Pineapple Sponsor AS ble startet av Carlos Sjøblom Tavares og David Netland Söderström, og er en av mange oppstartsbedrifter som har fått kontorplass i BIs egen start up lab, en møteplass og arena for unge grundere i studentmiljøet.Pinapple Sponsor

- Det føltes vanvittig godt og det var et stort øyeblikk for Pineapple Sponsor og oss som driver det. Vi snakket jo om mål tidligere, og dette var et av våre delmål for 2018. Noen sier at det er vanskeligere å gå fra null til en million, enn fra en million til ti millioner. Vi håper at dette stemmer og jobber på videre, forteller Tavares.

Selskapet er et dugnad-og sponsorselskap som selger produkter til skoleklasser, korps, foreninger og russ i hele Norge. I tillegg driver de unge gründerne et event-selskap og en veldedig forening som heter Pineapple Foundation.

Handelshøyskolen BI er blant de første i Norge som tilbyr internship i egen bedrift. Faget er utformet med inspirasjon fra MIT og REAP-modellen, et akseleratorprogram for entreprenørskap, utviklet av den verdenskjente professoren Bill Aulet hos MIT Sloan School of Management.Pinapple Sponsor

- Vi valgte internship i egen bedrift av flere grunner. Den første er at man får muligheten til å jobbe mye med utviklingen av bedriften innenfor rammene av skolen. Dette er ekstremt verdifullt, da man blir tvunget til å se egen bedrift og egne valg i lys av det rammeverket som blir brukt i faget. Kombinasjonen mellom det å lære noe på skolebenken og med engang iverksette og teste dette i praksis, er utrolig lærerik. I tillegg er samtalene med andre oppstartsbedrifter, som gjerne opplever lignende utfordringer som en selv, uvurderlig.

Vekst på timeplanen 

De fleste som studerer bachelor eller master på heltid kan søke om BI Internship. Ved opptak får man 15 studiepoeng, som et alternativ til to valgkurs. Et skolesemester utgjør til sammen 30 studiepoeng. Kursansvarlig Tor Haugnes er veldig opptatt av at studentene skal få prøve ut det å drive sin egen bedrift. Dette for at studentene skal lære i praksis, i tillegg til entreprenørskapsstudiene.

- Rammeverket gir mulighet til å lære av hverandre, sette vekstambisjonene i et system og finne fram til fellesnevnere for de ulike selskapene. Målet er å skalere og tilby denne muligheten til flere studenter, sier Haugnes.

Studentene går begge på bachelorstudiet entreprenørskap og økonomi, en linje de mener legger svært godt til rett for å drive en oppstartsbedrift som student.Lederens verktøykasse - Nina og Tor

- BI, og for vår del særlig enkelte ved BI, har bidratt enormt til vår startup. Vi jobber hele veien med korte og lange mål, altså korttids-perspektiv og langtids-perspektiv for hvor vi ønsker å være. Jeg tror at det er viktig å konkretisere de store målene tidlig, og være god på å dele opp veien dit med mindre delmål. Oppnåelse av disse må man ikke ta som en selvfølge, men feire! Når det er sagt bør man heller ikke være redd for å endre retning på veien, noe vi har gjort flere ganger.

Fakta om internship i egen bedrift:

  • Kurset gir 15 studiepoeng og er et alternativ til å ta to valgkurs.
  • Første året var det 6 studenter, blant dem Espen og Brage i HappyNorwegian og Anna Knudsen i Sommerfuglen Media.
  • I 2018 var det 18 studenter, både team som Kantik, Kickstart MC, Pineapple, Trop, Mollis.com og noen enkeltmannsselskaper.
  • I 2019 er det 23 studenter og for første gang 9 ved BI Bergen, blant annet Henrik Johannessen (Tjommi-appen) som nylig har fått omtale på bi.no.
  • Dette er ikke et kurs som er for alle – du må ha registrert en bedrift, være motivert til å bli veiledet og fulgt opp rundt en anerkjent skaleringsmetodikk, MiT REAP.
  • Tilbakemeldingene fra tidligere kursdeltakere er entydig i at tiden som det er mulig å bruke på egen oppstart, ca 2 dager i uka, samt fellesskapet med de andre deltakerne og oppfølgingen er helt unikt!
;
Du kan også se alle nyheter her.