-

BI fornyer logoen

12. august 2019

En logo skal identifisere en avsender og en merkevare. I tillegg gir en logo gjennom sin grafiske form signaler utover det å kun være et identifikasjonsverktøy. En merkevares behov for å bli gjenkjent er like viktig i et digitalt kommunikasjonslandskap som i en analog verden.

Verden har alltid vært i endring - derfor er vi det også. Tyngden du trenger handler ikke bare om fag, men også om evnen til å se, forstå og lære av det nye og ukjente. Vi må fortsette å forske på det vi ennå ikke har svaret på. Være sultne på ny kunnskap og nye innfallsvinkler og innse at fasiten ikke alltid varer. Eller burde vare. 

BI har gjennom tidene utviklet logoen mange ganger. Mens det i 1944 var tidsriktig å assosieres med en fabrikkpipe, har logoen endret seg i takt med tiden man lever i og den merkevaren man ønsker å være tydelig på. Kuben som i dag kjennetegner BIs logo kom først i 2002. Da var det ingen som søkte på BIs studier via mobil eller nettbrett. Snapchat, Facebook, Instagram og Youtube hadde ennå ikke sett dagens lys. Dette er flater vår logo og vårt visuelle utrykk må fungere i. Verden og teknologien har gått videre.

En digital justering 
For å jobbe med formatene vi bruker i 2019, har det vært nødvendig med en digital justering. Da var det vesentlig å designe noe som både ivaretar en stolt historikk, vår merkevare og identifikasjonen vi skal ha til ulike målgrupper.

BIs justerte logo uttrykker et sterkt faglig budskap, med en bevegelig åpen ramme som skal symboliserer både livslang læring og åpenhet. Bokstavene er endret fra Arial til Museo, noe som fungerer mye bedre på digitale flater. Likevel er ikke logoen endret mer enn at folk raskt vil kjenne igjen og identifisere seg med den.

Vår nye logo gjenspeiler vår kontinuerlige endring. I mennesker, meninger, verdier, fag og kunnskap. 

Samtidig er BI fortsatt BI.
Forskningsbasert, læringsorientert og påkoblet.

BI fornyer logoen

;
Du kan også se alle nyheter her.