-

Mottar Sverdrupprisen 2019

13. august 2019

Norsk Statistisk Forening har tildelt førsteamanuensis Steffen Grønneberg Sverdrupprisen for artikkelen «On partial-sum processes of ARMAX residuals» som er antatt av Annals of Statistics.

- Arbeidet er innen matematisk statistikk og omhandler grunnlagsproblemer innen diagnostikk av tidsseriemodeller. Arbeidet var et samarbeidsprosjekt med tidligere Post-Doc ved BI ved institutt for finans, Benjamin Holcblat (nå fast ansatt ved universitetet i Luxembourg). Det var veldig fint å få annerkjennelse av kvaliteten av arbeidet igjennom prisen, i tillegg til anerkjennelsen vi allerede har fått ved å publisering i toppjournalen Annals of Statistics (4+ på ABS).

Steffen Grønneberg.jpg

Sverdrupprisene deles ut årlig av Norsk statistisk forening under det Norske statistikermøtet og består av to priser. Den æresfulle prisen Grønneberg har fått gis for beste artikkel av en ung forsker i Norge de siste to årene. I tillegg deles det ut pris til en fremragende representant for statistikkfaget.

- Paperet åpner døren for flere videre arbeider, og resultatene våre har svært høy generalitet. Benjamin og jeg fortsetter samarbeidet videre, og basert på dette grunnarbeidet vil vi publisere en serie oppfølgingsarbeider rettet mot tidsserieanalyse og økonometri. Jeg er takknemlig for forskningsfriheten vi har ved BI, da dette muliggjør at man tenker langsiktig, og kan dermed være ambisiøs.

;
Du kan også se alle nyheter her.