-

Det er trygt å oppholde seg ved våre campuser

19. september 2019

På bakgrunn av gårsdagens medieoppslag vedrørende trusler BI har mottatt vil BI tydeliggjøre noen viktige beskjeder.

I begynnelsen av september mottok BI bekymringsmeldinger fra studenter om en medstudent som hadde fremsatt alvorlige trusler mot BI. Politiet ble umiddelbart varslet. Politiet har tatt nødvendige forholdsregler for å sikre at alle studenter og ansatte er trygge. BI er i pågående dialog med politiet og følger deres råd. Aktivitet på våre studiesteder løper som normalt.

  1. I henhold til politiet er det trygt å gå på forelesning og oppholde seg på campus som normalt. Studenten som har fremmet truslene er håndtert av politiet som har kontroll på situasjonen.
  2. I følge politiet har det aldri vært en fare for studenter å oppholde seg på campus.
  3. Truslene ble ikke fremmet i går, men for ca. to uker siden. BI valgte å oppdatere studenter om situasjonen i går på bakgrunn av en rekke bekymringsmeldinger fra studenter etter at bilder og meldinger med trusler ble sirkulert via de sosiale kanalene Jodl og Snapchat.
  4. Politiet har iverksatt tiltak for å sikre at alle studenter skal være trygge. BI er i løpende dialog med politiet og følger deres råd. All aktivitet ved BIs campuser går som normalt.


I henhold til BIs rutiner skal alle henvendelser fra media rettes til kommunikasjonssjef Ole Petter Syrrist-Leite, tlf: 464 10 610. Spørsmål fra ansatte på BI rettes til organisasjonsdirektør, organisasjon og strategi Wenche Nilsen, tlf: 464 10 390.

For studenter eller pårørende som er bekymret og ønsker noen å snakke med kan de ta kontakt med Student Counselling i C3 ved campus Oslo, på telefon 46410101, eller e-post til counselling@bi.no.

Oppdatering fra politiet, torsdag 19. september:

Det bekreftes av politiet i dag, torsdag 19. september, at studenten som tidligere har fremmet trusler mot BI er blitt ilagt et besøksforbud mot Handelshøyskolen BI i Oslo. Utover dette må vi henvise til politiet.

;
Du kan også se alle nyheter her.